Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mýty a legendy templářů

Aktuální číslo

Vášnivá rybářka Ema Destinnová

Vášnivá rybářka Ema Destinnová

Neznámá korespondence s mlynářem Hynkem Gablerem
Ctirad MATYSKA

Mám právo k lovení a budu loviti, kdykoliv mi libo. Všecky další dopisy privátní jsou zbytečny a míjí se svého účinku. V Rakousích jsou tři soudní instance a ty nám oboum poví, na čí straně je právo. Snášeli jsme po 20 měsíců Vás, Vašeho syna i lidi, kteří nám lezli do parku, Váš syn klade t.z. říční udice a za to Vy nás nazýváte "ničiteli řeky". Váš syn jezdí se svou loďkou až na našich prutech, bezpochyby proto, že mluvíte příliš doma o svých velkých právech — sám ze sebe to takový hoch ovšem nemá. Že je civilní právo, víte jistě dobře sám, a při tom nám posíláte strážmistra do zámku, neslušnosť to zajisté velká připojena ke všem ostatním. Právo samo rozhodne, všecky ostatní řeči a věci jsou zbytečné. Vy sám jste tak chtěl a máte tedy, co jste chtěl. V úctě Emma Destinnová.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz