Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Japonský zázrak

Aktuální číslo

Psalo se v DaS před 40 lety

Psalo se v DaS před 40 lety

První sovětský film v ČSR
Antonín Mareš

Sovětské filmy si k nám v první republice jen těžko probojovávaly cestu. Byly obtíže s censurou a také soukromé kapitalistické půjčovny sovětským filmům pochopitelně nepřály, leda když doufaly v kasovní úspěch. Jestli se k nám dostával s obtížemi hraný film, reportážní film za takových podmínek neměl již žádné vyhlídky. Tady žádná půjčovna nechtěla riskovat. Proto prorazit s prvním sovětským reportážním filmem bylo úspěchem. Na jeho uvedení měla zásluhu strana. Krajský výbor KSČ v Kladně zřídil v r. 1925 komisi, která si vzala za úkol propagaci sovětských filmů se zaměřením na blížící se výročí desetiletého trvání SSSR. Film soudruzi opatřili na sovětské obchodní misi. Byla to reportáž o cestě anglické dělnické delegace po Sovětském svazu: Moskva, Leningrad, donská oblast, Baku, Čijaturu, Tbilisi... Sjezdy, dělnické manifestace, život dělníků, továren.

Již povolení filmu narazilo na obtíže; cenzura se zdráhala jej pustit, ale nakonec film povolila. Premiéra filmu byla v Kladně v sále biografu v Dělnickém domě v neděli 17. ledna 1926 v 10 hod. dopoledne. Byla to premiéra dělnická. Svátečně oblečení horníci kladenských šachet a hutníci přišli na první, úplně vyprodané představení v slavnostní náladě. Byla to ještě doba němého filmu a doprovod obstarávala hudba. Hudebníci si pod pódiem seřizovali nástroje, návštěvníci usedali, bylo úplně přeplněno a venku se již prodávaly vstupenky na další promítání. S napětím sledovali diváci cestu dělnické delegace po sovětské zemi, pociťovali hrdost, že i oni jsou jejími upřímnými přáteli. Když pak v závěru filmu hudba uzavřela Internacionálou, povstal spontánně celý sál a zpíval proletářskou hymnu. Reprízy filmu vyzněly podobně. Uvědomovali jsme si teprve tady jako přímí účastníci, jakou ohromnou úlohu plní sovětský film a pravdu Leninových slov, že "ze všech umění je pro nás film nejdůležitější."

O film byl velký zájem v organizacích strany. Ještě v tom samém měsíci nastoupil tento reportážní film cestu po okolí Kladna a hned potom po dalších městech v kraji i po celé republice. Organizace strany si zajišťovaly kino na stranická představení, a tak během roku 1926 a 1927 tento film uvidělo téměř 150 000 diváků.

Film měl značný vliv na názory pracujícího lidu o poměrech v Rusku, které byly měšťáckým tiskem tak zkreslovány. Byla to propagace, která zanechala po sobě stopy. Z měst, kde se představení konala, docházely do Kladna nadšené dopisy. Byl to úspěch, který vedl k zvýšenému zájmu o sovětský film i o zemi Sovětů.

(Dějiny a současnost č. 7/1961, s. 35)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz