Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Japonský zázrak

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Alfred THOMAS: Čechy královny Anny

Česká literatura a společnost v letech 1310—1420
František Šmahel

Thomasovy Čechy jsou poněkud jiné, než jak je většinou vnímáme. Zalidnily je především ženy, proč také ne, když tehdy jako dnes tvořily polovinu populace. Čtenářek a spisovatelek bylo ovšem mnohem méně, to však autorovi konvenuje, neboť ve středu jeho zájmu jsou menšiny. Vedle mytických vědem, kněžen, abatyší, čtenářek i autorek se svou menšinovou jinakostí v české společnosti před rokem 1420 vyznačovali domácí Němci a především Židé. Hledání a částečné vysledování ...

‣Více

Adam DRDA — Petr DUDEK: Kdo ve stínu čeká na moc

Čeští komunisté po listopadu 1989
Adéla GJURIČOVÁ

V knižních kulturách západní Evropy a USA je žánr "knih psaných novináři" tradiční a rozšířený. Vědci čtou knihy kvalitních novinářů a sami jsou mimo odbornou obec čteni pouze tehdy, umějí-li psát tak dobře jako novináři. U nás jsou zatím hranice mezi žurnalistickou a odbornou komunitou i stylem vytyčeny mnohem přísněji. Knížku Adama Drdy a Petra Dudka bychom ale měli brát vážně.

Ne že by neměla slabiny — odrazující dryáčnickou obálku a ...

‣Více

Jan KLÁPŠTĚ: Proměna českých zemí ve středověku

Přemysl BAR

Třinácté století se od doby Františka Palackého přes odmítavé reakce a četné polemiky nakonec prosadilo v české historiografii jako jeden z rozhodujících mezníků "národních" dějin. Nepřeberné množství knih a studií věnovaných tomuto tématu by mohlo na první pohled nasvědčovat, že tak otřelý předmět bádání už nelze naplnit ničím novým. Přesvědčit čtenáře o opaku se ve své poslední knize snaží historik a archeolog Jan Klápště.

V publikaci jsou velmi zdařile a ...

‣Více

Petr ZÍDEK: Československo a francouzská Afrika (1948—1968)

František MED

Jako stát je Československo v současné době společně se SSSR nejdynamičtějším a nejobratnějším činitelem hospodářského pronikání sovětského bloku do zóny neangažovaných zemí. Československé exportní úsilí na těchto trzích představuje téměř polovinu sovětského. Jeho specialitou se staly zejména dodávky zbraní, píše se v analytickém materiálu francouzského ministerstva zahraničních věcí z roku 1959. Přestože francouzští diplomaté občas zveličovali československou angažovanost na africkém kontinentě, je nesporné, že na přelomu 50. a 60. let ...

‣Více

Norman DAVIES: Boj o Varšavu

Povstání Poláků proti nacistům 1944
Zdenko MARŠÁLEK

Britský historik Norman Davies se díky překladům z nakladatelství Prostor a BB/art ve třetím tisíciletí etabloval i na českém knižním trhu. V další práci, která v originále vyšla v roce 2003, se snaží podat svůj pohled na jednu z tragických epizod druhé světové války, Varšavské povstání. Literatury k tomuto tématu je v češtině nedostatek a velká monografie dosud vůbec chyběla. Zájem čtenářů i badatelů je převážně soustředěn buď na ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz