Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Japonský zázrak

Aktuální číslo

dobré adresy

dobré adresy

  • www.quido.cz/objevy/film.htm

Jistě si umí každý živě představit, jak spletité byly první technologické krůčky kinematografie, o čemž svědčí roztodivné přístroje s vesměs jepičím životem a dnes již nic neříkajícími názvy: bioskop, fantaskop, kineograf, kinesiskop, kinetograf, kinetoskop, mutoskop, praxiniskop, stroboskop, thaumatrop a zoetrop. Teprve duch přístroje bratří Lumièrových, pojmenovaný cinématographe, se ujal natrvalo. Stručný přehled vývoje a otázku prvenství při promítání filmů (roku 1895) lze najít na stránce Němý film (v rámci již značně rozsáhlé rubriky Objevy a vynálezy). Kinematografickým počátkům je věnována také série krátkých článků Filmová škola (filmpub.atlas. cz/temata/skola/) od Anny Batistové.

  • http://cfn.cz/filmy.php

Abecedně řazený i snadno prohledávatelný Filmový archiv (na portálu České filmové nebe) zatím nabízí 5823 filmů, z nichž 3230 je černobílých. Nejpočetněji jsou zastoupeny komedie, celkem 838 titulů! Naproti tomu agitek je pouze pět (byly natáčeny výlučně v desetiletí 1944—1954) a biblické téma se má vyskytovat jen jednou, ale z žánrové databáze buď vypadlo, nebo jde jen o připravenou kolonku. Historických filmů je uvedeno 40, z nichž ke dvěma nejstarším patří Rabbi Löw z roku 1919. Ve statistikách osob, jichž je zatím 23 144, je kuriózně uvedena jen jedna klapka, režisérů je 1145 (nebo 14 949?). Nejvíc je pochopitelně herců a účinkujících, celkem 14 020. Slibný je chaotický oddíl biografií. U filmů nejsou zpravidla uvedeny obsahy, pro ty si musíte otevřít konkurenční projekt České a slovenské filmy, které máte rádi — Databáze filmů (http://db.csfilm.cz/). Ten je ve stadiu vývoje a doplňování, ale již jen pro ty stručné popisy filmů stojí za to ho navštívit také.

dasik@nln.cz

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz