Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Případ doktora Sigmunda Freuda

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Jiří MALÍŘ — Pavel MAREK: Politické strany

Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861—2004, I. díl: 1861—1938, II. díl: 1938—2004
Robert KVAČEK

Politické strany nejsou u nás v oblibě. Zčásti si za to mohou samy; problematizují a oklešťují smysl své existence. Jsou v tom však i nevinně. Jako by si ani společnost s nimi nevěděla rady. Málo se chápe, že demokratický systém je také povinnost aspoň dílčí účasti na správě věcí veřejných. Může se tak dít právě i pomocí stran, které by měly mít dostatečný a zřetelný členský a voličský "mandát". Napospas ...

‣Více

Jiří LANGER: Evropská muzea v přírodě

Atlas památek
Hana ROUSOVÁ

Lidové písně, které vyprávějí o společenských poměrech a způsobu života na vesnici v minulosti, se stále uchovávají v kolektivní paměti. Avšak přímí svědkové, tedy hmotné památky, pod vlivem moderní civilizace z přirozeného prostředí už dlouhou dobu nezadržitelně mizí.

Lidi bezprostředně svázané s vesnicí nikdy tvrdé podmínky a neustálý boj s přírodou nedojímaly. Zato ti, kteří žili v úplně jiném civilizačním nivó, začali považovat sepětí s přírodními zákonitostmi za objekt akademického ...

‣Více

Pavel Marek (ed.): Svědectví o ztrátě starého světa

Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna
Jan KILIÁN

Nebývá u nás právě častým jevem, že by se edice raně novověkých písemných památek stávaly tématy diplomových či disertačních prací. Markův na první pohled monumentální doktorandský počin, nedávno obhájený v Historickém ústavu Jihočeské univerzity, je o to záslužnější, že si vzal na mušku lákavý a dosud naprosto opomíjený španělsko-jazyčný soubor ego-dokumentů, který přináší nové poznatky do spletitých vztahů české pobělohorské nobility. Sám editor v úvodu konstatuje dosavadní badatelské ignorování osudů ...

‣Více

Kolektiv autorů: Dějiny Karlovarského kraje

Vladimír ROZHOŇ

Po vzniku vyšších územněsprávních celků začaly nově vzniknuvší kraje vynakládat nemalé prostředky na svou propagaci. To platí i pro Karlovarský kraj. Byla vydána řada výpravných publikací zabývajících se místopisem i historií jednotlivých lokalit regionu a nakonec předloni vyšly i ucelené dějiny kraje.

Zpracováním knihy byla pověřena historická oddělení všech tří bývalých okresních muzeí: chebského, sokolovského a karlovarského. Hned v úvodu je nutno konstatovat, že autoři stáli před nelehkým úkolem. Už ...

‣Více

Daniel RŮŽIČKA: Major Zeman — propaganda nebo krimi?

Zákulisí vzniku televizního seriálu
Eduard BURGET

V polovině devadesátých let proběhly v rámci festivalu FEBIOFEST dopolední projekce vybraných dílů seriálu Třicet případů majora Zemana v pražském kině Blaník. Tato představení spíše připomínala povedený happening: sál kina praskal ve švech a jednotlivé scény byly doprovázený výbuchy smíchu a spontánním potleskem. Publikum, tvořené víceméně generací "Husákových dětí", k seriálu přistupovalo jako k povedené retrozábavě a zvýšený zájem byl dán i tím, že nikdo nepředpokládal jeho brzké uvedení na ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz