Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Když jsme mašírovali

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Timothy Garton ASH: Svobodný svět

Amerika, Evropa a budoucnost Západu
Jiří ELLINGER

Přední britský historik a hvězda světové liberální publicistiky Timothy Garton Ash ve své nové knize pozoruhodně doplňuje dvě předchozí práce o další časovou dimenzi. V knize Svazek: Osobní příběh (česky 1998) se soustředil na minulost a na možnosti rekonstrukce vlastního životního osudu ze zachovaných písemných pramenů nečekané provenience (svazku, který na něj vedla Stasi). Soubor Dějiny přítomnosti: Eseje, črty a zprávy z Evropy devadesátých let (česky 2003) zkoumal, zda jdou ...

‣Více

Jaroslav ŠEBEK: Mezi křížem a národem

Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu
Tomáš VEBER

Nedávno vydaná práce Jaroslava Šebka je sama o sobě dobrým příkladem studia česko-německých vztahů. Nejenže tyto vztahy činí předmětem svého zkoumání, Šebek navíc komunikuje přes hranice s německým kolegou Wernerem Dietlem, k jehož práci s názvem Deutsche Christlichsoziale Volkspartei in der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1918—1929) (1991) vytvořil polemizující "dvojče". Ačkoli je v současnosti věnováno meziválečné politické scéně hodně pozornosti, stále existují oblasti, na nichž se prohánějí přísloveční lvi. Šebek ...

‣Více

Franz M. WUKETITS: Přírodní katastrofa jménem člověk

Vývoj bez pokroku
Roman FERSTL

Rakouský teoretik vědy Franz Wuketits působící na univerzitách ve Vídni a Štýrském Hradci a v Institutu pro teorii vědy (Institut für Wissenschaftstheorie) vydal v roce 1998 polemický spis s názvem Naturkatastrophe Mensch, jímž problematizuje západní společností obecně přijímanou myšlenku neustálého pokroku. Práce se po překladu do korejštiny (2004) objevila i na našem trhu, a to v převodu doplněného originálního díla z roku 2001. Českému čtenáři se tak nabízí možnost seznámit ...

‣Více

Debórah DWORKOVÁ — Robert Jan van PELT: Osvětim

Od roku 1270 do současnosti
Barbora POTŮČKOVÁ

Díky chvályhodné iniciativě nakladatelství Argo se v rámci edice Historické myšlení, řada Totalitarismus a šoa, dostává českému čtenáři do rukou další ze základních moderních publikací věnovaných holokaustu. Autorská dvojice tvořená sociální historičkou Debórah Dworkovou (do povědomí mezinárodní vědecké komunity se zapsala zlomovou knihou Children with a Star. Jewish Youth in Nazi Europe) a odborníkem na historii architektury Robertem Jan van Peltem spolupracovala rovněž na úspěšné práci Holocaust. A History. Tato ...

‣Více

Harriet SWAINOVÁ (ed.): Velké otázky historie

Josef VÁLKA

Těch "velkých otázek historie" (vlastně historiografie) zvolila redaktorka týdeníku Times Higher Education Supplement H. Swainová dvacet. Každá z nich začíná interogativem: Co je to historie? Co je předpokladem vítězství ve válce? Jak se rodí velký vůdce, úspěšná vláda? Jak vznikají civilizace? Jak začínají intelektuální hnutí? Jak ovlivňuje technický pokrok společenské změny? Jak působí zeměpisná poloha na dějiny? Proč vznikají říše, dochází k revolucím, začínají války? Kdy jsou zákony účinné? Kdy ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz