Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Sběratelství a sběratelé

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Psalo se v DaS před 40 lety

Kde byla podepsána mnichovská dohoda?
J. KORB

Chystal jsem se na cestu do Mnichova. Zdálo se mi zcela přirozené, že se při té příležitosti půjdu podívat na dějiště události, která je pro každého Čecha tak významná, že ji bezděky přímo spojuje se jménem bavorské metropole. Mnichov — to je přece především mnichovská dohoda. A domníval jsem se bláhově, že bude zcela snadné zjistit, kde to bylo, kde stála nebo stojí budova, v níž byla mnichovská dohoda podepsána.

Nebylo ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • Kam se poděli lidé ze Skara Brae, není dosud zodpovězená otázka. Jedná se o obyvatele prehistorické vesničky na ostrově Mainland v Orknejích, kteří zde žili před 5000 lety. Ostrovy na sever od Skotska jsou vystaveny věčnému vichru a častým bouřím, i když klima je zde mírné. Snad právě jedna z takových silných bouří vyhnala obyvatele kamenné osady pryč. Další silná bouře v roce 1850 pro změnu kamenné pozůstatky odkryla. Zrekonstruovaná ...

‣Více

Zemřela Oriana Fallaciová

Marie Koldinská

Oriana Fallaciová (nar. 1929), světově proslulá novinářka, autorka románů, rozhovorů s významnými politiky a reportáží z mnoha ozbrojených konfliktů 20. století, zemřela 15. září 2006 ve Florencii na rakovinu plic. Jako válečná zpravodajka působila například v oblasti Blízkého východu, v zemích Latinské Ameriky či ve Vietnamu. Její knihy vyšly ve třech desítkách zemí. Fallaciová se proslavila provokativně vedenými rozhovory s klíčovými osobnostmi své doby (Jásir Arafat, Willy Brandt, Indíra Gándhíová ...

‣Více

Francie objevuje novou tvář Marie Antoinetty

Zuzana LOUBETOVÁ

V posledních měsících se ve Francii mluví o úplné mánii týkající se Marie Antoinetty. V květnu přišel do kin film Marie Antoinetta od Sofie Coppolové, v červenci bylo v parku zámku Versailles otevřeno Panství Marie Antoinetty. Desítky románů, biografi í a historických studií z posledních let svědčí o tom, že život této francouzské královny i nadále inspiruje nejen historiky.

I přes různé způsoby zpracování postavy Marie Antoinetty najdeme jedno společné ...

‣Více

Adolf Hitler a ti druzí

Filmově politická démonologie na počátku 21. století
Petr KOPAL

Soudě dle názorů některých současných českých politiků a publicistů měl by se věhlasný střihový dokument Michaila Romma správně jmenovat Obyčejný komunismus. A stejný název by titíž lidé přiřkli také snímku, který by ukazoval zločinnou podstatu islámského radikalismu. Zdaleka nejen v české politice neztratil černobílý bipolární svět nic ze své působivě prosté a úderné poezie. A je otázkou, nebude-li zrod nového Velkého Nepřítele nakonec více než čímkoli jiným důsledkem právě této ...

‣Více

Kněz, spisovatel a lékárník

Sborník o životě a době Ondřeje Františka Jakuba de Waldta
Martin GAŽI

Pořádání odborných konferencí regionálního záběru tu nikdy nemělo na růžích ustláno. A pokud daný projekt není finančně podporován grantem, je tomu tak i v současné době. O to větší uznání si zaslouží sympozium, které v termínu tradiční janopavelské poutě roku 1997 v hostinci U Dražných uprostřed pošumavské Dobrše uspořádala tamější farnost v úzké spolupráci s občanským Sdružením na obnovu Dobrše a z něhož po téměř devíti letech vzešel sborník deseti ...

‣Více

Psalo se v DaS před 40 lety

Kdo jsou Svědci Jehovovi?
Milan ZUBEK

Bruntál 10. ledna (ČTK) — Pro trestný čin rozšiřování poplašných zpráv a porušení dalších zákonů odsoudil v pondělí senát okresního soudu v Bruntále 42letého Horymíra Bartoše z Krnova na 1 a půl roku a 43letou Elenu Alexovou z Rimavské Soboty na 9 měsíců do vězení nepodmíněně. Oba obvinění delší dobu znepokojovali obyvatele nesmyslnými zvěstmi o tom, že "satan připravuje hříšnému lidstvu zkázu světa, před níž budou zachráněni pouze Svědci Jehovovi".

Úvod ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz