Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bloudění Středomořím

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

aktuality, zprávy, glosy

Budoucnost Afriky
L. M. Pařízek

Afrika má před sebou velikou budoucnost. V následujících desetiletích se stane významným hospodářským dílem světa. Zprůmyslnění celého kontinentu, výstavba přehrad na volných tocích, jež budou bohatou zásobárnou elektrické energie a urychlí elektrifikaci celých obrovských oblastí, obrovské vlastní surovinové zdroje, které dávají záruku velké výrobní kapacity, zmechanizované zemědělství, které už nebude nechávat ladem ležící planiny, jichž se po tisíciletí nedotkla motyka zemědělce, otevírání nových dolů, výstavba města i vesnic, zlikvidování vlivů ...

‣Více

Chrudimská kronika paměti

Jan Děkanovský

Občas se v redakci DaS objeví kniha, po níž bychom marně pátrali i v nejvyhlášenějších pražských knihkupectvích a jejíž anonci bychom obtížně hledali i na osvědčených internetových stránkách. Přitom může jít o knižní skvost, který nese všechny znaky půvabné bibliofilie a současně v sobě skrývá úctyhodné penzum badatelské práce. Takovou knihou je bezesporu dvousvazkové vydání Historie Chrudimské — kroniky sepsané chrudimským malířem, ilustrátorem a písmákem Josefem Ceregettim.

...

Historya Chrudimska w niž ...

‣Více

aktuality, zprávy, glosy

  • Pozvánka na válečný film. Od 20. do 27. srpna se na hradě Orlík nad Humpolcem koná již čtvrtý ročník festivalu (a pátý ročník semináře) Film a dějiny. Organizátoři projektu se rozhodli zaměřit na tři hlavní témata: sovětský válečný film, obraz nacistické okupace v hraném českém filmu a historický dokument o 2. světové válce. Jedná se o zřejmou protiváhu k produkci převážně amerických filmů s obdobnými tématy, jejichž pojetí druhé světové ...

‣Více

Umění středověkých ženských klášterů

Milena Bartlová

Dosud zřejmě největší a nejdůležitější výstavu "ženského umění" uspořádali dva muži a dali si přitom záležet na tom, aby se feministicky ideologizovaných témat dotýkali jen opatrně. Jeffrey Hamburger završil svoje studia uměleckého projevu mentality ženských řeholnic a Robert Suckale předvedl nečekané výsledky svého metodického přístupu orientovaného na objednavatele, a nikoli na výtvarníka. Z obrovského množství uměleckých děl shromážděných na dvou rozsáhlých výstavách v Essenu a Bonnu totiž jen malou část ...

‣Více

Holokaust jako masová loupež moderních dějin

Diskuse kolem knihy německého historika Götze Alyho
Šárka Daňková

Nedostatkem knih a vědeckých prací věnovaných tématu druhé světové války německý knižní trh v současnosti rozhodně netrpí. Jedna publikace však v záplavě titulů vyniká — přinejmenším kontroverzní debatou, kterou vyvolala. Řeč je o nejnovější knize německého historika Götze Alyho Hitlers Volksstaat (Hitlerův lidový stát). Její autor tvrdí, že holokaust lze pochopit jedině tehdy, pokud jej budeme analyzovat jako nejdůslednější masovou loupež moderních dějin, která přinesla výhody milionům Němců.

...

Götz Aly, Hitlers ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Studentský list Babylon, v poslední době poměrně často zmiňovaný, resp. kritizovaný, připravil hutné letní číslo (10/2005) s tématem Šumavy, které zcela vyplnilo i literární a výtvarnou přílohu. Výborné čtení na prázdniny patří asi k nejzdařilejším za uplynulý akademický rok. Ale i v létě si čtenář užije trochu ostrosti P. Placáka, jenž komentuje spor I. Langera a R. Vévody o rozdílech mezi nacismem a komunismem. Na titulní straně se pak ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz