Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bloudění Středomořím

Aktuální číslo

Šimon Alois Tudecius na papežské galéře 1565–1657

Šimon Alois Tudecius na papežské galéře 1565–1657

Zdeněk Hojda

Krátká zpráva o cestě, kterou jsem já, Šimon Alois Tudecius de Monte Galea, bývalý hofmistr pana Jindřicha Kazimíra, svobodného pána z Kielmanseggu, vykonal se švédskou královnou Kristinou do Francie, s papežským nunciem do Španělska, a dále o cestě do Levanty a do Asie a o krvavém střetnutí benátské armády s úhlavním nepřítelem křesťanstva Turkem. Tímto dlouhým titulem začíná líčení námořní anabáze, pro niž bychom v české cestopisné literatuře 17. století jen těžko hledali obdobu. Autorem je Šimon Tudecius, narozený kolem roku 1630 ve slezské Lehnici. Už před svou italskou cestou, kterou nastoupil roku 1656, studoval na pražské lékařské fakultě; po návratu z Říma zde dosáhl doktorátu a roku 1667 byl přijat do lékařského kolegia. Roku 1688 a znovu roku 1690 byl zvolen děkanem lékařské fakulty. Zemřel roku 1699.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz