Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bloudění Středomořím

Aktuální číslo

Diktátorův konec

Diktátorův konec

Posmrtný osud Benita Mussoliniho
Ondřej Houska

Benito Mussolini byl spolu se svou milenkou popraven partyzány v dubnu roku 1945, ale jeho tělo nespočinulo okamžitě v hrobě. Trvalo dlouhých dvanáct let, než se tak stalo.

Navečer 26. dubna 1945 přehradil italský partyzánský oddíl silnici v blízkosti vesnice Musso. Dalo se očekávat, že na této cestě, vedoucí podél západního břehu jezera Como, by mohl na­razit na nepřítele. Švýcarské hranice ležely nedaleko a par­ty­zá­nům bylo jasné, že nemálo protivníků si tudy bude chtít pro­­kles­tit cestu. Nemuseli čekat dlouho. Příští ráno se před zá­ta­rasy zastavil německý konvoj. Po krátké přestřelce požádal je­ho velitel, poručík luftwaffe Schallmayer, o vyjednávání. Par­ty­­záni souhlasili a zaručili se, že němečtí členové konvoje bu­dou moci pokračovat v cestě do Švýcarska. Vymínili si ale, že Italy dál nepustí. Každý člen zajaté jednotky se tedy musel prokázat svými dokumenty. Giuseppe Negri, jeden z partyzánů, začal pro­hle­dá­vat jednotlivá nákladní auta. Do oka mu padl muž schoulený v rohu posledního vozidla. Bál se pomyslet na to, koho má před se­bou. To je jeden z nás, tvrdili Němci, je jen opilý, pře­svědčovali jej. Negri raději zavolal svého velitele. Urbano Lazza­­ro z onoho opilého Němce strhl pokrývku a užasl. Muž, na kterého se díval, byl Benito Mussolini. Jeho tvář byla ja­ko vosk a jeho pohled skelný, ale jaksi slepý, vzpomínal poz­dě­ji. Četl jsem v něm naprosté vyčerpání, ale ne strach.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz