Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bloudění Středomořím

Aktuální číslo

První české království a jeho pád

První české království a jeho pád

Česká státnost za vlády knížete a krále Vratislava
Martin Wihoda

Ještě nedlouho před magickým rokem 1000 se zdálo, že přemyslovské državy stvrdí svou výjimečnou pozici mezi nově se rodícími státy středovýchodní Evropy ziskem arcibiskupského stolce a královské koruny. Vojtěchovy koncepce a politického odkazu českých Boleslavů se však nakonec s nemalým prospěchem zmocnili polští a uherští sousedé, zatímco české země se vlastní nemohoucností odsoudily do role vysmívaných páriů.

Uplynula celá staletí, než se pražskému dvoru podařilo zahladit následky krize, která Čechy připravila o církevní metropoli a královský titul. Prvního úspěchu dosáhl kníže Vratislav II., když v roce 1085 z rukou císaře přijal královskou korunu a později obdržel slavnostní pomazání. Jeho království ale trvalo pouhých pět let a poté zaniklo téměř beze stopy. Jaké bylo a proč se k němu domácí dějepisectví stavělo téměř macešsky?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz