Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Bloudění Středomořím

Aktuální číslo

aktuality, zprávy, glosy

aktuality, zprávy, glosy

  • Pozvánka na válečný film. Od 20. do 27. srpna se na hradě Orlík nad Humpolcem koná již čtvrtý ročník festivalu (a pátý ročník semináře) Film a dějiny. Organizátoři projektu se rozhodli zaměřit na tři hlavní témata: sovětský válečný film, obraz nacistické okupace v hraném českém filmu a historický dokument o 2. světové válce. Jedná se o zřejmou protiváhu k produkci převážně amerických filmů s obdobnými tématy, jejichž pojetí druhé světové války je často rozporuplné. V nabitém programu slibují pořadatelé dostatek času k diskusím, které by měly všechny tematické bloky provázet. Program a další informace na www.filmadejiny.cz. (lic)

  • Orální historie na Sovinci. V prostředí starobylého hradu Sovince se v polovině června 2005 pod patronací Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Archivu Univerzity Palackého v Olomouci a Fakulty humanitních studií UK uskutečnil již čtvrtý ročník setkání historiků a příznivců orální historie, tentokráte pod názvem Orální historie a její interdisciplinární využití. Zaznělo celkem 17 referátů různého zaměření, od historických přes antropologické až po umělecko-literární. Díky vstřícnosti hradního správce nalezla tato metoda (nejen) historického bádání svou již téměř tradiční platformu, vhodnou pro seznámení s aktuálními projekty, ale také pro sdělení zkušeností a konfrontaci pohledů různých oborů a směrů, které pracují s narátory a jejich životními příběhy. (pm)

  • Jiří Fák a Pavel Růt, Severní Plzeňsko na historických pohlednicích (vydalo Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici 2005). V záplavě nostalgických publikací s historickými pohlednicemi se sympaticky odlišuje nová publikace muzea severního Plzeňska. Kniha je výsledkem dlouholetého výzkumu Jiřího Fáka, který uskutečnil již dříve dvě výstavy historických pohlednic a navázal přitom užitečné kontakty s řadou soukromých sběratelů. Při sestavování knihy se tak mohl opřít o rozsáhlý materiál a nemusel se omezovat jen na vlastní muzejní sbírky. Knížka přináší téměř 800 pohlednic rozdělených podle jednotlivých regionů okresu Plzeň-sever (Kralovicko, Manětínsko, Touškovsko-Bezdružicko, Plzeňsko a Nýřansko), velmi kvalitně reprodukovaných a většinou také zevrubně popsaných v doprovodných heslech, jež obsahují i cenné údaje o datech vzniku či zániku objektů zachycených na pohlednicích. Jiný "nadstandard" představuje rozsáhlá kapitola o tiskových technikách užívaných při výrobě pohlednic (Pavel Růt) a dále o vydavatelích, nakladatelích a tiskařích pohlednic z celé oblasti. (hoj)

  • Příznivcům filmů s historickou tematikou přinesl jubilejní 40. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary nejedno milé překvapení. Pokud jste do Karlových Varů nestihli zajet, nezbývá než věřit, že filmová distribuce překročí svůj stín, popřípadě že tak učiní Česká televize. A na jaké filmové názvy zaměřit svůj zrak a sluch? Film Slunce Alexandra Sokurova představuje (ruskýma očima) japonského císaře Hirohita. Maďarsko-polsko- -slovenský film vyprávějící o likvidaci protikomunistického povstání v roce 1956 se jmenuje Nepohřbený muž a soustřeďuje se na Imre Nagyho; zajímavostí je, že se na přípravách tohoto filmového zpracování podílela jako konzultantka Nagyho dcera. Ze severu k nám možná dorazí i přepis románové trilogie ze středověku Kristina Vavřincová (1995) a jeden z nejúspěšnějších norských filmů Ann-Magritt o dívce, která musela bojovat za svá práva v archaické společnosti 17. století. Několik filmů ze sekce NFA 2. světová válka: 60. let poté už měli diváci možnost v některých kinech po ČR vidět. (ivc)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz