Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zlatá šedesátá

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Michal LUTOVSKÝ, Zdeněk PETRÁŇ: Slavníkovci

Mýtus českého dějepisectví
Michal TÉRA

Slavníkovci — existuje opotřebovanější téma v české medievalistice? Každý, kdo se jen otřel o raně středověký český stát, neopomněl zmínit tuto východočeskou pseudodynastii. Bohatý arzenál literatury na dané téma a slavníkovský mýtus proto zcela přirozeně vyvolávají otázky při pohledu na novou publikaci. Vojtěchovi však není věnováno více prostoru, než v rámci daného tématu skutečně zaslouží. Autoři si pečlivě rozmysleli strukturu knihy a věnují se jen Slavníkovcům. Kniha má v podstatě tři ...

‣Více

Haldis HAUKANES: Velká dramata — obyčejné životy

Postkomunistické zkušenosti českého venkova
Ivo BYSTŘIČAN

Lidské zkušenosti každodenního života v České republice nikdy nestály na výsluní zájmu sociologických nebo antropologických studií. Během komunistické éry byla možnost výzkumu na našem území pro západní antropology značně ztížena a místní sociální vědci se ve svých studiích, snad z obav ze střetu s komunistickou mocí, příliš nezabývali otázkami kulturních a náboženských procesů či každodenních rituálů v komunitách. Po nejvýznamnější studii české národní identity v podmínkách postkomunistických transformací The Little ...

‣Více

Aleš FILIP: Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku

Sakrální výtvarné umění kolem roku 1900
Roman PRAHL

V nedávné uměleckohistorické publicistice vyvstala odlišnost trendů studia novodobého umění a architektury, které už během 18. století měly vzájemně odlišné ambice a vyhovovaly různým požadavkům. K bodům, v nichž lze tento "příběh dějin umění" uchopit za obrácený konec, patří obecná tvůrčí situace kolem roku 1900 i chrám jako přední stavební typ evropské tradice. Vždyť právě chrám byl historicky základním prostředím setkání různých oborů výtvarné tvořivosti a "souborné umělecké dílo" charakteristickou ...

‣Více

Ewald OSERS: Loňské sněhy / Paměti

Dagmar HÁJKOVÁ

Životní osudy Ewalda Oserse vyzývají k napsání zajímavé knihy. Narodil se v dobře situované pražské německy mluvící židovské rodině v předposledním roce trvání Rakouska-Uherska. Otec, který se pokládal za člena pražské německé společnosti, se po roce 1918 začal učit česky, "aby ovládal jazyk státu, jehož byl občanem". Osers prožil dětství v kultivovaném prostředí první republiky. Vedení domácnosti — služebné, vychovatelky, domácí lékař i docházející švadlena, prázdninové pobyty — patřilo k normálnímu způsobu ...

‣Více

Pavel KALINA — Jiří KOŤÁTKO: Praha 1310—1419

Kapitoly o vrcholné gotice
Milena Bartlová

V řadě věnované historické architektuře Prahy vychází monografie o gotické architektuře "posunutého" 14. století, napsaná pedagogem dějin architektury na katedře architektury ČVUT. Autor představuje u nás zatím jen vzácně uplatňovanou, ve světě však etablovanou metodu sociologicko-historického výkladu dějin výtvarného umění. Architektura středověkého města pro něj není ani souborem esteticky uspokojujících forem, ani projevem národního ducha, nýbrž jedinečným celkem staveb, které vyjadřovaly náboženské, estetické, ekonomické, sociální i politické zájmy různých skupin ...

‣Více

Ignát Herrmann: Nedělní povídky

Přemysl RUT, autor výběru a doslovu

Když v roce 1967 vyšla kniha Bohumil Hrabal uvádí mohl poněkud překvapený čtenář číst vedle Karla Jaromíra Erbena, Jakuba Demla, Jaroslava Haška, Ladislava Klímy a Richarda Weinera také Ignáta Herrmanna. Hrabal vybral povídku Sudička!, dějově chudou, ale tím bohatší jako proud řeči; nelze si nad ní nevzpomenout na podobně chrlené texty autora Tanečních hodin pro starší a pokročilé. Tímto přiznáním k Herrmannovi uvedl ho Hrabal poprvé na místo, které mu ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz