Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zlatá šedesátá

Aktuální číslo

Naši černí bratři

Naši černí bratři

Obnovená jednota bratrská a černí otroci v Americe
Markéta Křížová

Příběh moravských bratrů, kteří působili dlouhá léta v Karibiku a přilehlých oblastech, zachycuje změnu jejich postojů k otrokářství i černému obyvatelstvu vůbec. V roce 1727 se v Horní Lužici ustavila radikální protestantská církev, „jednota bratrská“ či „moravská církev“, výslovně navazující na předbělohorskou českou jednotu bratrskou (viz DaS 6/2000). Jejími zakladateli byli tajní nekatolíci ze severní Moravy, kteří se ve snaze zajistit si svobodu víry zároveň zbavili břemene nevolnictví. Uprchli ze svých vesnic a na panství hraběte Nikolase Ludwiga von Zinzendorfa založili osadu Herrnhut-Ochranov.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz