Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Lidé a jejich zvířata

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Zemřel Antonín Klimek, autor Boje o Hrad

Ivan ŠEDIVÝ

V neděli 9. ledna podlehl sérii chorob historik Antonín Klimek, jeden z nejvýraznějších badatelů o dějinách meziválečného Československa. Dlouhá léta věděli o práci doktora Klimka jen nejzasvěcenější znalci. Pro "povážlivý" rodinný původ (Antonín Klimek pocházel ze známé hluboce věřící rodiny), ale především kvůli vysokému morálnímu kreditu a rozhodnutí nezadat si s komunistickou mocí nenašel Antonín Klimek po absolvování filosofické fakulty odpovídající zaměstnání. Útočiště získal až v podnikovém archivu Škody Plzeň ...

‣Více

Vzpomínky na Husitský Tábor

V září 2003 se v Praze uskutečnil seminář věnovaný konferencím, které za normalizace pořádalo Husitské muzeum v Táboře. Tři táborská husitologická sympozia (1978, 1980, 1983) se tehdejším účastníkům jevila jako očistná lázeň a Tábor jako místo, kde se může dělat ideologicky nezatížená "obyčejná" věda. Nemenší význam měl i sborník vydávaný táborským muzeem, vedle nějž se tehdejší oficiální Československý časopis historický jevil jako ideologicky zdeformovaný plátek nevalného obsahu.

Příspěvky přednesené na ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Sociologický časopis se v novém čísle (5/2004) dosti zdařile ujal úkolu shromáždit výpovědi o české sociologii za komunistického režimu. Najdeme tu záznam tematické diskuse u kulatého stolu, doplněný užitečným, bohužel ale stručným biografickým slovníkem. K tomu přibyly (kromě jiného) i další příspěvky pamětnic a pamětníků. Za pozornost stojí především historický souhrn Jiřího Musila, cenný mj. málo obvyklým odstupem od českého reformního marxismu. Sekundují mu další výrazné postavy české sociologie ...
‣Více

Dva výroční pomníky pro Moskvu

Poblíž moskevského Muzea Velké vlastenecké války zanedlouho vznikne monumentální pomník, který připomene společný postup armád protihitlerovské koalice. Plánovaný monument, který by měl být hotov v polovině dubna 2005, bude představovat čtyřmetrové postavy vojáků spojeneckých armád (SSSR, USA, Velké Británie a Francie) shromážděné kolem dvacet metrů vysokého žulového obelisku, jenž bude korunován znakem OSN. Na tvorbě pomníku se podílí rukou společnou a nerozdílnou celá plejáda ruských sochařů a architektů. Celou akci ...

‣Více

Vzdělávací projekt Varianty

Již druhým rokem běží kurz Globálního rozvojového vzdělávání určený středoškolským učitelům humanitních předmětů. Ve třech víkendových seminářích si mohou vyzkoušet nové metody výuky a zároveň prohloubit své znalosti o některých aktuálních tématech (globalizace, chudoba ve světě, formy pomoci atd.). Bližší informace jsou na stránce www.varianty.cz/grv, přihlášky na adrese grv@clovekvtisni. cz (tel.: 226 200 421). První seminář začíná 19. března. Vřele doporučujeme.

(lic)

‣Více

Soukromý život Abrahama Lincolna

Americké noviny probírají sexuální orientaci Abrahama Lincolna. Podnět k tomu dala kniha The Intimate World of Abraham Lincoln psychologa, spisovatele a gayovského aktivisty C. A. Trippa. Dokazuje v ní, že Lincoln měl během svého života řadu sexuálních vztahů s muži, od mládí až po dobu, kdy zastával úřad amerického prezidenta (1861—1865). Univerzitní historici, kteří dosud pokládali za závažnější zkoumat Lincolnovu politickou aktivitu, reagují vesměs s rozpaky. Jenže tématu se ...

‣Více

Megaknihovna na webu

Umístit více než 15 milionů digitalizovaných knih na svém vyhledávači slibuje firma Google. Z toho by všechny ty, na které se nevztahují autorská práva, měly být v plném textu a zbytek ve výtazích. Šlo by o celý knižní fond univerzit ve Stanfordu a Michiganu a o vybrané knihy z Harvardu, z Bodleainy v Oxfordu a z New York Public Library. Jako vyhledávač by sloužil obecný vyhledávač Googlu. Náklad na digitalizaci ...

‣Více

Stipendia Topičovy nadace

Nadační fond Františka Topiče vypisuje tříměsíční stipendia na rok 2005 pro uchazeče do 35 let.

Nadační fond Františka Topiče, založený roku 1998 v Praze z iniciativy Milady Blekastad-Topičové, podporuje mladé odborníky v práci na projektech v oblastech české literatury, historie a filosofie, resp. tyto oblasti přesahující. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání studie, eseje, dokončení edičních prací včetně uzavření dílčího stadia zkoumání v rámci rozsáhlejšího plánu ...

‣Více

Čeští panovníci na oltáři v Cáchách

Milena Bartlová

Do konce ledna se konala v Dómské pokladnici v německých Cáchách výstava nově restaurovaného oltářního retáblu, který původně stával na oltáři sv. Václava tamního chrámu, zrušeném v roce 1734. Oltář v horním patře oktogonální kaple Karla Velikého založil v roce 1362 Karel IV. Aby mohl sloužit očekávaným českým poutníkům do Cách, musel jeho duchovní povinně ovládat češtinu.

Přehlídka českých vládců a patronů na cášském oltářním retáblu z 15. století

Přehlídka ...

‣Více

Pozor na plagiátory

Časopis Soudobé dějiny, jinak pečlivě vedený, ve svém posledním čísle oznámil čtenářům, že v předchozím ročníku otiskl plagiát. Podle vysvětlení editorů přišel do redakce student Abadi Woldekiros, doktorand původem z Etiopie, a nabídl velmi solidně vyhlížející a pečlivě zdokumentovanou studii o československých dodávkách zbraní pro italsko-habešskou válku ve třicátých letech 20. století. Autor odborného posudku na to nepřišel, až po otištění článku jeden čtenář: Woldekirosova "studie" byla takřka doslovným překladem ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz