Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: O filmu jinak

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Vratislav DOUBEK: Česká politika a Rusko (1848—1914)

Jiří ŠTAIF

Autorovu nepochybnou zásluhu lze vidět ve skutečnosti, že vrátil Rusko opět do okruhu českých historiografických témat, z nichž na čas vypadlo. Doubkův výklad, založený na důkladném studiu nejen domácích, nýbrž i ruských archivů, lze totiž vnímat přinejmenším ze dvou důležitých aspektů. Prvním je jeho aktuálnost, a to nejen z hlediska českých politických elit, jejichž pohled na věc je pro něj reprezentativní. Druhý spočívá v koncepčním přínosu jeho knihy. Ten je ...

‣Více

Giuseppe MAIELLO: Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy

Michal TÉRA

Kulturní dějiny Evropy nabízejí řadu vděčných témat, která přímo volají po zpracování. Jedním z nich je vampyrismus, zajímavý fenomén archaického náboženského myšlení, který zaujímá svérázné místo v lidové kultuře a často se těšil intenzivní pozornosti vzdělaných kruhů — vědců i literátů. Je proto nesporným přínosem nové publikace Giuseppe Maiella, že tuto problematiku otevírá a vrací na půdu české vědy, kam bezpochyby patří.

V ohledu zpracování je ale Maiellova práce diskutabilní. Autor ...

‣Více

Josef KANDERT: Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60. až 80. letech 20. století

Michael VOŘÍŠEK

Styčných ploch mezi historiografií a ostatními společenskými vědami u nás ještě dlouho nebude dost. Kniha etnologa Josefa Kanderta, věnovaná všednímu vesnickému životu v období komunistického režimu, tedy budí oprávněný zájem a očekávání.

Autor ji rozdělil na tři části. V první ukazuje postoj vesničanek a vesničanů k lidem přicházejícím z jiného prostředí: z města, z okolních vesnic, z jiných národů. Jedna z nejlepších kapitol tu popisuje praktické zacházení s cizinci a ...

‣Více

Jiří HANUŠ: Tradice českého katolicismu ve 20. století

Tomáš VEBER

Další z prací hojně publikujícího brněnského historika Jiřího Hanuše se věnuje některým aspektům dějin českého katolicismu ve 20. století, a to s využitím pojmu tradice. Kniha je autorem představena v podstatě jako způsob uchopení moderních dějin fenoménu českého katolicismu. Sám fenomén je však již na prvních stránkách vymezen velmi široce jako různé oblasti lidské tvořivé činnosti, která může, ale také nemusí být v přímém vztahu a sepětí s katolickou církví ...

‣Více

Jan NĚMEC: Albin Hugo Liebisch a jeho motocykly Čechie — Böhmerland

Roman FERSTL

Součástí putovní výstavy Czech 100 Design Icons, která zaujala v Berlíně, Bratislavě a v průběhu října letošního roku i v Praze, byl vedle Krtečka, botasek, Janákovy kubistické židle či nafukovacího lehátka z 60. let minulého století k vidění i "nejdelší motocykl světa" Čechie — Böhmerland. Vyráběl jej v letech 1925—1939 ve Šluknovském výběžku konstruktér a podnikatel A. H. Liebisch (1888—1965). V tomto roce uplynulo právě 80 let od zahájení ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz