Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: O filmu jinak

Aktuální číslo

Překvapení v české krajině

Překvapení v české krajině

Letecká archeologie objevuje fragmenty vojenských památek
Martin Gojda

Dosud opomíjeným druhem nemovitých památek jsou novověká polní opevnění, většinou již zcela zaniklá. Teprve dálkový průzkum přispěl ke komplexnímu poznání historické krajiny a k identifikaci řady objektů, jejichž existence již téměř zmizela z živé paměti lidí.

Když se počátkem devadesátých let minulého století začal v pražském Archeologickém ústavu AV ČR a v jeho tehdejší severočeské expozituře v Mostě připravovat program leteckoarcheologického průzkumu, vycházelo jeho směřování ze situace dané prakticky nulovými zkušenostmi s touto metodou v Čechách. Určité znalosti, na něž bylo možno navázat, měli moravští archeologové, kteří od poloviny osmdesátých let podnikali první „lety do minulosti“ a studovali tehdy obtížně dostupné kolmé letecké snímky uložené v archivu Vojenského topografického ústavu v Dobrušce. Teprve pád komunistického režimu zásadním způsobem změnil situaci ve využití metod dálkového průzkumu Země (DPZ) v oblasti archeologické heuristiky a sběru dat pro poznání historie krajiny. Otevřela se možnost provádět bez jakýchkoli administrativních omezení průzkum zemského povrchu z ptačí perspektivy a pozorovat přitom barevné změny na polních plodinách a na povrchu zoraných polí s cílem odhalit na nich příznaky indikující zaniklé archeologické objekty, monitorovat stav památek a to vše dokumentovat a publikovat prostřednictvím fotografie, filmu a videa. Bez nadsázky lze konstatovat, že jedinou překážkou se staly finance, respektive schopnost průkopníků této metody přesvědčit vědeckou komunitu a grantové agentury o efektivitě a významu této metody pro poznání a ochranu kulturního dědictví.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz