Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Slovenské otazníky

Aktuální číslo

recenze

Pád Říma

Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše
Ivo ŠTEFAN

Kyle Harper

Pád Říma. Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše

Přeložil Jan Petříček, Maraton, Praha 2021, 406 s., 498 Kč, ISBN: 978-80-88411-02-4

Naše přetrváva­jící fascinace Římany alespoň z části plyne z boles­tivého pově­domí o tom, že stáli na ne­viditelném pokraji změn, které nemohli nijak předvídat... Slova ze závěru knihy profesora starověkých dějin a literatury na Oklahomské univerzitě Kyle Harpera, která v originále vyšla ...

‣Více

Sex po fašismu

Paměť a morálka v Německu ve 20. století
Kateřina PORTMANN

Dagmar Herzog

Sex po fašismu. Paměť a morálka v Německu ve 20. století

Přeložila Daniela Orlando, Argo, Praha 2023, 420 s., 718 Kč, ISBN: 978-80-257-4110-8

Vydání této zásadní vědecké studie, která vzbudila bouřlivou reakci (nejen) ve Spolkové republice Německo, přišlo dlouhých osmnáct let po zveřejnění originálu v USA. Autorka patří v současnosti mezi etablované historičky moderních dějin, kmenově přednáší na významné City University of New York. Dlouhodobě se věnuje výzkumu ...

‣Více

Josef Guttmann a osudy střední Evropy mezi Hitlerem a Stalinem

Jan MERVART

Jacques Rupnik (ed.)

Josef Guttmann a osudy střední Evropy mezi Hitlerem a Stalinem

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2023, 652 s., 485  Kč, ISBN: 978-80-7516-031-7

Josef Guttmann byl významný novinář a politik meziválečného Československa, jehož činnost byla do roku 1933 spojena s KSČ. V době, kdy byl z KSČ vyloučen, zastával post šéfredaktora Rudého práva a byl považován za „druhého muže“ strany. V druhé polovině třicátých let byl jedním ...

‣Více

Lvov

Zapomenutý střed Evropy
Miroslav TOMEK

Lutz C. Kleveman

Lvov. Zapomenutý střed Evropy

Přeložil Petr Dvořáček, Argo 2023, 348 s., 498 Kč, ISBN: 978-80-257-4103-0

Německý novinář v úvodu píše, že chtěl poodhalit pa­měť města let 1914–1944. Západoukrajinskou metropoli proto v letech 2014–2015 několikrát navštívil, prostudoval řadu knih a s pomocí tlumočnice vyzpovídal několik lvovských pamětníků. Kniha rozhodně není standardní historickou prací – autor si neláme hlavu s metodologií, nepracuje s archivními prameny a nenabízí ...

‣Více

Velká Praha

Drobnovhledy Zvídavýma očima ke 100. výročí jejího založení
Martin ŠTOLL

Vladislav Dudák a kol.

Velká Praha. Drobnovhledy Zvídavýma očima ke 100. výročí jejího založení

Cattacan, Praha 2022, 446 s., 496 Kč, ISBN: 978-80-88349-40-2

Koncept tzv. Velké Prahy, tedy razantní zvětšení metropole o 37 měst a obcí, byl jedním z projevů sebevědomí nové Československé republiky. Nebylo jednoduché ho prosadit (zásluhu na tom měl zejména Přemysl Šámal, než se stal přednostou kanceláře prezidenta Masaryka), natož uvést v život (zásluha prvního primátora Karla ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz