Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Slovenské otazníky

Aktuální číslo

Pád Říma

Pád Říma

Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše
Ivo ŠTEFAN

Kyle Harper

Pád Říma. Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše

Přeložil Jan Petříček, Maraton, Praha 2021, 406 s., 498 Kč, ISBN: 978-80-88411-02-4

Naše přetrváva­jící fascinace Římany alespoň z části plyne z boles­tivého pově­domí o tom, že stáli na ne­viditelném pokraji změn, které nemohli nijak předvídat... Slova ze závěru knihy profesora starověkých dějin a literatury na Oklahomské univerzitě Kyle Harpera, která v originále vyšla roku 2017, mohla už o tři roky později leckomu znít jako temné, právě se naplňující proroctví.

[...]

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz