Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Za rok v Řecku!

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

bilancování je většinou doménou závěru roku, učiňme však výjimku. Letos je to 75 let od okamžiku, kdy do Československa i celého východního bloku začali přicházet uprchlíci z Řecka kvůli tamější občanské válce. Mysleli si, že se záhy vrátí do vlasti, jejich životy se však většinou vyvinuly jinak a část z nich, včetně jejich potomků, už mimo Řecko zůstala. Tematický blok v tomto čísle (a následný seriál) představuje jak politické pozadí řeckého konfliktu, tak okamžitou pomoc, kterou Řekům poskytly především Československo, Polsko a Maďarsko. Jistě netřeba dodávat, že to všechno se dělo na půdorysu studené války.

ĎaS letos vstupuje do pětatřicáté sezony po svém znovuobnovení na jaře roku 1990. Předtím vycházel v letech 1959–1969, nyní tedy začínáme celkově již čtyřicátý šestý ročník. Ta čísla jsou zavazující. Kaž­ dé období časopisu bylo a je spojeno nejen s určitou autorskou základnou, ale také s grafickou podobou. Právě tu jsme se po jedenácti letech rozhodli obměnit. Autoři a autorky a jejich seriály, rubriky či delší i kratší analytické texty však zůstávají.

Pěkné jaro i novou čtenářskou sezonu vám za redakci přeje Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz