Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Za rok v Řecku!

Aktuální číslo

O genderu, biombos i kritice bílého hegemonické­ ho feminismu

O genderu, biombos i kritice bílého hegemonické­ ho feminismu

Rozhovor se španělským historikem Albertem Baenou Zapaterem
Monika BRENIŠÍNOVÁ

O čem pojednává vaše poslední kniha La triste historia de Ig na cia Cruzat. Género, honor y po der en el México virreinal (Smutný příběh Ignacie Cruzat. Gender, čest a moc v mexickém místodr­žitelství)?

Ve svém výzkumu jsem se vždy snažil vyprostit historii žen z akademické izolace a propojit je s jejich společenským a politickým kontextem. Tak tomu bylo i v případě mé poslední knihy. Jedná se o mikrohistorickou studii sňatku dcery bývalého filipínského guvernéra Ignacia Cruzat y Góngora s obchodníkem Domingem Ruizem de Tagle, k němuž došlo v Novém Španělsku v roce 1703 a který vyvolal spor mezi místokrálem a mexickým arcibiskupem.

[...]

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz