Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Za rok v Řecku!

Aktuální číslo

umění výročí

„Miliony dětských obětí války v jediném památníku“

Sochařka a medailérka Marie Uchytilová
Irena Bukačová

České umění počátku druhé poloviny 20. století bylo pestrou výtvarnou scénou, na níž se setkávaly různé názorové proudy. Vedle převažujícího tradičního realismu doznívala předválečná česká moderna, která se konfrontovala s novými směry. Absolventi Akademie výtvarných umění, kteří končili své studium v padesátých letech 20. století, vstupovali ale do období, v němž se nazírání na výtvarné umění začínalo polarizovat i z jiných než uměleckých hledisek.

[...]

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz