Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: ELEGANCE v časech nedostatku

Aktuální číslo

Minc. regál

Denár biskupa Thiddaga (998–1017)

Michal MAŠEK – Zdeněk PETRÁŇ – Luboš POLANSKÝ

NĚKDY PO ROCE 992 postihla českého knížete Boleslava II. cévní mozková příhoda. K léčbě ochromeného Přemyslovce byl do Prahy pozván benediktinský mnich Thiddag z kláštera Corvey (lat. Corbeia nova). Jeho zásluhou se Boleslavův zdravotní stav zlepšil, takže lékař mohl opustit Prahu.

Když se po přepadení slavníkovské Libice v roce 995 uzavřela biskupu Vojtěchovi možnost návratu do Čech a jeho pouť skončila mučednickou smrtí, vyslal Boleslav II. posly k Otovi III ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz