Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: ELEGANCE v časech nedostatku

Aktuální číslo

Jedna sukně šamlatka, dva mantlíky starý...

Jedna sukně šamlatka, dva mantlíky starý...

Realita života ve „zlaté době“ českých měst
Michaela HRUBÁ

„ZLATÁ DOBA“ ČESKÝCH MĚST? Česká královská města, která posílila své hospodářské a politické postavení za husitských válek, postupně ztrácela pozice ve sporech se šlechtou na přelomu 15. a 16. století a od nástupu Habsburků na český trůn čelila snaze panovníka co nejvíce profitovat z městského hospodářství a obchodu prostřednictvím nových daňových zatížení. Zvratem byl první stavovský odboj, ze kterého vyšly mnohé městské obce, včetně měst pražských, značně politicky, finančně i hospodářsky postižené. S daňovou zátěží a mnohdy nejistým živobytím řemeslníků a obchodníků, kteří byli závislí na ceně surovin a odbytových podmínkách, a byli tak vystaveni konkurenci šlechtických provozů v okolí měst či dováženého zahraničního zboží, souvisela i značná zadluženost středních městských vrstev, kdy mnohé z řemeslnických rodin musely žít velmi skromně. Past chudoby, vyloučení z městské pospolitosti a propad do hmotné nouze pak čekal na rodiny či jednotlivce, kteří ztratili možnost obživy, dostali se do střetu s právem nebo v osamění onemocněli či prostě zestárli.

[...]

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz