Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: UTVÁŘENÍ HRANIC

Aktuální číslo

Dějiny do uší

Cyklus „Jak my žijeme“

(leden – duben 1938)
Tomáš PÁNEK – Miloslav NOVÁK (oba Český rozhlas)

ROZHLASOVÁ SPOLEČNOST RADIOJOURNAL se v meziválečné době pokoušela plnit státotvornou úlohu. Zejména v druhé polovině třicátých let vyráběla pořady, které přispívaly k vzájemnému porozumění a sblížení různých společenských skupin uvnitř republiky. V potenciální jednotě občanů byl tehdy spatřován efektivní nástroj pro uchování ohrožené československé demokracie a státní samostatnosti.

Vše lze ilustrovat na seriálu Jak my žijeme, jenž byl odvysílán mezi lednem a dubnem 1938. Jednotlivé díly si kladly za cíl ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz