Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: UTVÁŘENÍ HRANIC

Aktuální číslo

Linie moci a svévole

Linie moci a svévole

Africké hranice jako produkt i zdroj konfliktů
Jan KLÍMA

Hranice států ovlivňují osudy lidí. České „historické hranice“ stejně jako americká „pohyblivá hranice“ (dynamic frontier) vstupují znovu a znovu do politiky jako geografický argument, jímž národy deklarují nejen svůj prostor, ale také své možnosti přežít či expandovat. Z Evropy se nekončící boj o hranice s novověkými výboji přenesl do zámoří, kde soutěž o území vymezila umělé a mnohdy kuriózní hranice kolonií. Patrně nejabsurdnější zakreslování hraničních linií musela strpět Afrika. I když Evropané nakonec ustoupili, zanechali na mapě Afriky čáry, jejichž problematičnost dopadá i na současný svět.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz