Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: O průvodcích a lidech

Aktuální číslo

recenze

Řád v rozmanitosti. Dějiny federalismu v habsburské monarchii od doby předbřeznové do roku 1918

Jan RANDÁK

Jana OSTERKAMP

Řád v rozmanitosti. Dějiny federalismu v habsburské monarchii od doby předbřeznové do roku 1918

Přeložili Zuzana Soukupová a Václav Soukup, Argo, Praha 2022, 644 s., 788 Kč, ISBN: 978-80-257-3707-1


Pohledy zahraničních bohemistů na české dějiny bývají osvěžující. Události, fenomény i etapy tuzemské historie jejich prostřednictvím obvykle nahlížíme v nových či opomíjených souvislostech a perspektivách, často transnacionálních. Nejinak je tomu v případě podařené knihy Jany Osterkamp. Publikaci o federalismu ...

‣Více

Gorbačov. Život a doba

Zbyněk VYDRA

William TAUBMAN

Gorbačov. Život a doba

Přeložili Jaroslav Veis a Veronika Maxová, Academia, Praha 2022, 820 s., 760 Kč, ISBN: 978-80-200-3343-7


Americký politolog William Taubman je znám především jako autor biografie Nikity Chruščova. Dostal za ni Pulitzerovu cenu a vyšla i česky (2005). Bezprostředně po ní se pustil do práce na další biografii – Michaila S. Gorbačova. Výsledkem je nejkomplexnější životopis Gorbačova v globálním srovnání. Stejně jako u Chruščova Taubman zvolil ...

‣Více

Dělej něco! České a slovenské fanziny a budování alternativních scén

Martin DOLEJSKÝ

Miroslav MICHELA – Jan LOMÍČEK – Karel ŠIMA

Dělej něco! České a slovenské fanziny a budování alternativních scén

Grada, Praha 2021, 232 s., 289 Kč, ISBN: 978-80-271-1314-9


Fanouškovské magazíny neboli fanziny či zkráceně ziny jsou svépomocně tvořené časopisy, vydávané v nízkých nákladech nebo v digitální podobě, které jsou většinou úzce tematicky vymezené a zaměřené na konkrétní téma a subkulturu. Jde o publikace, u kterých se uplatňuje experimentální estetika hraničící s antiestetikou. Na ...

‣Více

Fredy Hirsch a děti holocaustu. Příběh zapomenutého německého hrdiny

Radana RUTOVÁ

Dirk KÄMPER

Fredy Hirsch a děti holocaustu. Příběh zapomenutého německého hrdiny

Přeložil Dušan Špitálský, Academia, Praha 2022, 268 s., 385 Kč, ISBN: 978-80-200-3357-4


Alfred Hirsch, narozený roku 1906 v Cáchách, sehrál významnou roli ve vzdělávání židovských dětí nejen v předválečném Československu, kam z hitlerovského Německa uprchl, ale také v terezínském ghettu a ke konci svého života v tzv. terezínském rodinném táboře v Auschwitz-Birkenau. Kniha o něm pojednává ve dvou liniích ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz