Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: O průvodcích a lidech

Aktuální číslo

19. století

Umění a romantizace nemoci

Marija Konstantinovna Baškirceva: dívka, která nechtěla být zapomenuta
Šárka C. RÁBOVÁ

Což ale, umru-li náhle, zachvácena nemocí! (…) Snad ani nebudu věděti, že mi hrozí nebezpečí; budou mi je tajiti, a po mé smrti prohrabou mé zásuvky; naleznou můj denník, rodina má jej zničí, až jej pročte, a brzy nezůstane po mně nic, … nic, … nic! To jest, čeho jsem se vždycky nejvíce děsila. Žíti, míti tak mnohé touhy, trpěti, plakati, zápasiti a na konec… zapomenutí… zapomenutí, jako bych nikdy byla nežila.

Těmito ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz