Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Světové války v současných hrách

Aktuální číslo

    Ostatní čísla v tomto ročníku:

  • 1/2023

Marignolovo hledání univerzálního smyslu českých dějin

Marignolovo hledání univerzálního smyslu českých dějin

Tomáš KLIMEK

Pod signaturou I.D.10 se v klementinských sbírkách nachází rukopisná kniha z 15. století, obsahující kromě České kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína a spisů Vavřince z Březové o husitských bouřích také kroniku Jana Marignoly. Rukopis se tím řadí mezi ty vzácné knižní památky, v nichž se v jediném exempláři do dnešních dnů zachoval některý ze středověkých textů. Pokud je nám známo, dále se dochovala již jen první část kroniky v rukopise X.188 (3628) v benátské Biblioteca Marciana a fragment textu v klementinském rukopise I.C.24. To vedlo řadu badatelů k závěru, že autor nedostál očekávání zadavatele díla v osobě císaře Karla IV. a nezískal si ani přízeň čtenářů, jeho práce nebyla opisována ani čtena. V podobném duchu vyzněla rovněž první recepce moderní kritické historiografie.

...

Seriál vzniká ve spolupráci s Národní knihovnou ČR

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz