Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: V UNIFORMĚ NEPŘÍTELE

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vývoj posledních týdnů ukázal, že motto Historie je tu pořád s námi, jímž prezentujeme ĎaS ve veřejném prostoru, v sobě nese poselství hlubší, než bychom i jen doufali. Ďasovský inzerát spolu s ikonickou fotografií, na které se mohutným polibkem vítají ve své době nejvyšší představitelé Sovětského svazu a Československa Brežněv a Husák, doplněnou metaforickou kresbou „přetváření“ z raně novověkého období, na vnější straně zadní obálky březnového čísla tentokrát nenajdete – zařazením ukrajinské vlajky jsme chtěli vojensky napadené zemi vyjádřit podporu. Nadto uvnitř vydání přinášíme texty, které se ukrajinským dějinám věnují analyticky.

Tematický blok V uniformě nepřítele, který byl původně koncipován ryze historicky, pracuje v několika vrstvách s otázkami, jež vyvstávají i v aktuálním konfliktu vyvolaném putinovským Ruskem. Jedná se především o nucenou službu v cizí uniformě, a tedy o uvědomění si vlastní identity v kontextu státního útvaru, v němž voják žije, a pak také o problematiku dezertérů. Jaký je jejich deklarovaný společenský status a jak k nim společnost přistupuje – v míru a ve válce? To je jen několik aspektů, s nimiž se musíme v průběhu válečného konfliktu i po něm vyrovnávat. A nutno dodat, jak ostatně dokládají i články v tomto vydání, že je to takříkajíc běh na dlouhou trať.

Kéž nám jaro přinese mír!

Za redakci

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz