Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: V UNIFORMĚ NEPŘÍTELE

Aktuální číslo

Jsme proti válce!

Jsme proti válce!

V souvislosti s bezprecedentní válečnou agresí Putinova Ruska vůči Ukrajině přinášíme český překlad dvou otevřených dopisů ruské vědecké veřejnosti na podporu Ukrajiny, požadujících okamžité ukončení válečné agrese vlastního státu. Dopisy vznikly bezprostředně po zahájení války Ruska proti Ukrajině 24. února 2022 a byly zveřejněny na petičních platformách, tedy ještě předtím, než ruská Duma přijala zákon zakazující nazývat válku proti Ukrajině válkou. Umlčováním se ale války nekončí. Naopak. O tom, že vystoupit v Rusku otevřeně proti válce, již Putin a Kreml vedou, bylo v posledních týdnech napsáno mnohé, pořád ale platí, že je to statečné a důležité. Každý hlas proti agresi se počítá. I proto přinášíme tyto dva autentické texty.

-red-


Otevřený dopis ruských vědců a vědeckých publicistů proti válce s Ukrajinou

My, ruští vědci a vědečtí publicisté, důrazně protestujeme proti vojenské akci, kterou zahájily ozbrojené síly naší země na Ukrajině. Tento fatální krok vede k obrovským ztrátám na životech a podkopává základy zavedeného systému mezinárodní bezpečnosti. Odpovědnost za rozpoutání nové války v Evropě nese výhradně Rusko.

Pro tuto válku neexistuje žádné rozumné ospravedlnění. Pokusy využít situaci v Donbasu jako záminku pro zahájení vojenské operace nejsou důvěryhodné. Je jasné, že Ukrajina nepředstavuje hrozbu pro bezpečnost naší země. Válka proti ní je nespravedlivá a zcela zbytečná.

Ukrajina nám byla a je blízkou zemí. Mnozí z nás mají na Ukrajině příbuzné, přátele a kolegy. Naši otcové, dědové a pradědové společně bojovali proti nacismu. Rozpoutání války kvůli geopolitickým ambicím ruského vedení, vyznávající pochybné historiosofické fantazie, znamená cynickou zradu jejich památky. Vážíme si ukrajinské státnosti, která je založena na skutečně fungujících demokratických institucích. Máme pochopení pro evropskou volbu našich sousedů. Jsme přesvědčeni, že všechny problémy mezi našimi zeměmi lze vyřešit mírovou cestou. Rusko se rozpoutáním války odsoudilo k mezinárodní izolaci a roli vyděděnce. To znamená, že my, vědci, už nebudeme schopni řádně vykonávat svou práci: vědecký výzkum si nelze představit bez plné spolupráce s kolegy z jiných zemí. Izolace Ruska od světa znamená další kulturní a technologickou degradaci naší země bez pozitivních vyhlídek.

Válka s Ukrajinou je krokem do prázdna. S hořkostí si uvědomujeme, že naše země, která rozhodujícím způsobem přispěla k vítězství nad nacismem, se nyní stala strůjcem nové války na evropském kontinentu. Žádáme okamžité zastavení všech vojenských akcí proti Ukrajině.

Požadujeme respektování svrchovanosti a územní celistvosti ukrajinského státu. Požadujeme mír pro naše země. Zabývejme se vědou, ne válkou!

https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war-all/


Otevřený dopis ruských historiků proti válce s Ukrajinou

My, ruští historici – vědci, učitelé, studenti, doktorandi a absolventi historických fakult – důrazně protestujeme proti vojenským akcím, které ruské ozbrojené síly provádějí na území suverénního státu Ukrajina. Odkazy na historickou neplnohodnotnost jiných států a národů v minulosti sloužily k ospravedlnění mnoha ničivých válek a agresivních činů. Taková manipulace s historií je v 21. století nepřijatelná. Spory je třeba řešit v diskusích, na diplomatických setkáních a akademických konferencích, nikoli na válečném poli.

Ukrajina byla a zůstává pro Rusko skutečně bratrskou zemí, s níž nás pojí příbuzenské, přátelské a profesní vazby, společná historická zkušenost. Hovoříme o hrdinství našich národů během Velké vlastenecké války. Naši předkové bojovali bok po boku proto, aby se nás, jejich synů, vnuků a pravnuků, válka nikdy nedotkla.

V budoucnu budeme muset našim dětem a vnukům odpovědět na otázku, jaké byly příčiny katastrofy, která se odehrává před našima očima. My všichni, ruská společnost, budeme muset udělat obrovský kus práce, abychom si uvědomili svou odpovědnost za tyto události.

Požadujeme okamžité ukončení války.

https://docs.google.com/…orm

Revize překladu obou dopisů z ruštiny Jitka Komendová

Přepisy názvů ukrajinských měst jsou v překladu záměrně dle ukrajinského pravopisu

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz