Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: V UNIFORMĚ NEPŘÍTELE

Aktuální číslo

V UNIFORMĚ NEPŘÍTELE

V UNIFORMĚ NEPŘÍTELE

Čechoslováci a služba ve wehrmachtu
Editoři tématu: Zdenko Maršálek a Jiří Neminář

Nacistické Německo okupovalo celou řadu evropských zemí, některá území však přímo anektovalo do hranic svojí Říše. Zaměřilo se především na příhraniční etnicky příbuzná či smíšená území – kromě českého pohraničí celé Rakousko a Lucembursko, rovněž Alsasko, Malmédy a Suvalsko, části Slovinska, Horního Slezska a dalších oblastí. Jejich obyvatelé pak byli povoláváni do německého vojska. Nucená služba v německé uniformě je tedy příběhem, který překračuje hranice a je podobný pro řadu evropských zemí.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz