Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: V UNIFORMĚ NEPŘÍTELE

Aktuální číslo

Boj, láska a sen

Boj, láska a sen

Matouš JALUŠKA

Francesco COLONNA

Hypnerotomachia Poliphili aneb Poliphilův boj o lásku ve snu

Přeložil Jindřich Veselý, Trigon, Praha 2018, 605 s., 590 Kč, ISBN: 978-80-87908-33-4


Jan JESENSKÝ

Proti tyranům

Přeložila Kateřina Šolcová, Academia, Praha 2019, 134 s., 225 Kč, ISBN: 978-80-200-2955-3


TERTULLIANUS

Mučedníkům

Přeložil Petr Kitzler, Oikúmené, Praha 2019, 56 s, 98 Kč, ISBN: 978-80-7298-372-8


Machia, eros, hypnos. Stará řecká slova, která nám zůstávají srozumitelná. Můžeme předpokládat, že každému novověkému humanistovi zazvonila lákavou známostí. Obzvlášť když se spojila s Poliphilem – univerzálním milovníkem. Název Hypnerotomachia Poliphili, v překladu Jindřicha Veselého „Poliphilův boj o lásku ve snu“, tak ve své době mohl působit jako titulky, které dnes na internetu loví pozornost uživatelů. Tolik zajímavých věcí se do řádku vměstná, že nelze nekliknout, nezačít číst. Kniha s tímto názvem vyšla poprvé roku 1499 v Benátkách, v oficíně Alda Manutia, v této době především vydavatele řeckých klasiků. Kniha byla anonymní, akrostich složený z prvních písmen kapitol udává jméno jejího autora jako Franciscvs Colvmna; snad jím byl dominikán Francesco Colonna, ale jisté to není.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz