Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VČELY

Aktuální číslo

„Znáti pravou cenu medu“

„Znáti pravou cenu medu“

Alois Thuma a časopis Včela chrudimská
Karel SLÁDEK

První včelařský spolek v českých zemích byl založen roku 1864 v Chrudimi, jeho zakladatelem byl Alois Thuma (1838–1914). Připomeňme si tohoto významného chrudimského rodáka, zejména v rámci jeho publikační činnosti a včelařské praxe.

Nekrolog o Aloisu Th umovi otištěný v listu Chrudimský kraj začínal těmito slovy: Při vyslovení jeho jména řekl každý: dobrý člověk. A nemůže býti života lépe prožitého, než když může si někdo odnésti v onen nenávratný kraj trvalou pověst dobrého člověka, jenž nikomu ublížiti nedovedl a z každého, s nímž se v žití setkal, dovedl si udělati přítele. Vynikající včelař, pedagog, zakladatel mnoha spolků byl autorem četných pojednání o včelařství a redigoval také Včelařský kalendář a časopis Včela chrudimská. Stál u zrodu prvního českého včelařského spolku Česká včelařská jednota v Chrudimi, jehož stanovy byly schváleny 17. dubna 1864 a který byl v roce 1869 přejmenován na První včelařskou jednotu v Chrudimi. Česká včelařská jednota jako dobrovolné seskupení včelařů vznikla za účelem povznešení nyní kleslého, druhdy kvetoucího a velmi výnosného včelařství v Čechách.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz