Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VČELY

Aktuální číslo

recenze

Alois Kareš. Vystěhovalecký agent, vlastenec a mecenáš

Markéta KŘÍŽOVÁ

Martin KAREŠ – Jiří HOSTINSKÝ

Alois Kareš. Vystěhovalecký agent, vlastenec a mecenáš

Spolek přátel historie Vamberka, Vamberk 2021, 198 s., 250 Kč, ISBN: 978-80-908351-0-8


Východočeský obchodník Alois Kareš, zakladatel a majitel jedné z prvních zprostředkovatelských kanceláří pro české vystěhovalectví do zámoří, patřil k významným – dnes ovšem poněkud zapomenutým – aktérům českého veřejného života na prahu druhé poloviny 19. století. Jeho kancelář zajišťovala nejen dopravu osob a zavazadel přes Atlantik, ale také předávání ...

‣Více

Magnetická hora. Stalinismus jako civilizace

Zbyněk VYDRA

Stephen KOTKIN

Magnetická hora. Stalinismus jako civilizace

Přeložili Přemysl Houda a Veronika Houdová, Dauphin, Praha 2021, 748 s., 538 Kč, ISBN: 978-80-7645-277-0


Stephen Kotkin z Princeton University patří k nejuznávanějším světovým odborníkům na stalinistický Sovětský svaz. Dopomohla mu k tomu hned jeho první kniha, která vyšla v roce 1995 a stala se povinnou četbou pro všechny, kdo se zabývají Sovětským svazem ve třicátých letech.

...

‣Více

Stredoeurópan. Výber z textov

Václav PETRBOK

Peter MORVAY

Stredoeurópan. Výber z textov

Roman Pataj – Marta Pató (ed.), přeložila Jitka Rožňová, N Press, Bratislava 2021, 184 s., 240 Kč, ISBN: 978-80-99925-96-111


Kniha umožňuje připomenout si některé publicistické texty Pétera/ Petera/Petra Morvaye (1968 až 2020), maďarskojazyčného novináře a komentátora původem ze Slovenska, historika, absolventa Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pořadí jednotlivých podob jeho křestního jména (maďarské – slovenské – české) potvrzuje název výboru jeho článků a rozhovorů, jakož i témata ...

‣Více

„Práce šlechtí!“ Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu

Kristina KAISEROVÁ

Jitka BALCAROVÁ

„Práce šlechtí!“ Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu

Karolinum, Praha 2021, 382 s., 315 Kč, ISBN: 978-80-246-4681-7


Podobně jako předchozí publikace „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření „sudetoněmecké identity“ (2013) je i nová kniha Jitky Balcarové ukázkou nesmírně precizního pojetí historického řemesla.

...

‣Více

Román a dějiny

Peter MICHALOVIČ

Pavel BARŠA

Román a dějiny

Host, Brno 2022, 296 s., 322 Kč, ISBN: 978-80-275-1074-0


Pavel Barša ve své monografii vychází z předpokladu, že jestliže chceme zkoumat, jaký je vztah románu a dějin či dějinnosti, je třeba nejprve vymezit román jako literární žánr. Není to snadné a dokazuje to i nízký počet skutečně originálních pojetí románu. Barša se věnuje dvěma liniím myšlení, z nichž první představuje koncepce Györgyho Lukácse (a Milana ...

‣Více

Dopisy Zesnulého I. Anglie v letech 1826–1828 očima pruského knížete

Veronika FAKTOROVÁ

Hermann von PÜCKLER-MUSKAU

Dopisy Zesnulého I. Anglie v letech 1826–1828 očima pruského knížete

Překlad Dušan Špitálský, Argo, Praha 2021, 668 s., 698 Kč, ISBN: 978-80-257-3665-4


Německá cestopisná literatura první poloviny 19. století patří k pozapomenutým segmentům dobového písemnictví. Přitom ji charakterizoval kritický zájem i masivní čtenářská obliba překračující středoevropský prostor. Autoři cestopisů byli hojně vydáváni, překládáni a za svou literární činnost také dobře placeni. Čtenářský věhlas i finanční profit ...

‣Více

Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu

Ondřej HOLUB

Roman KANDA

Český literárněvědný marxismus. Kapitoly z moderního projektu

Host, Brno 2021, 264 s., 288 Kč, ISBN: 978-80-275-0601-9


Literární vědec Roman Kanda svým výzkumem literárněvědného marxismu napomáhá zpřesnit pozici marxistické filozofie v dějinách moderního českého myšlení. Zříká se přitom moralistních soudů a podtrhává organické propojení marxismu s myšlenkovým univerzem doby. Leitmotivem jeho výkladu je snaha o vystižení vztahu mezi sférou literární a neliterární, sociální a politickou. Takový vztah je vlastní ...

‣Více

Dějiny lidí. Pestrost lidstva v 73 kapitolách

Lucie JANOUTOVÁ

Martin RYCHLÍK

Dějiny lidí. Pestrost lidstva v 73 kapitolách

Academia, Praha 2022, 648 s., 855 Kč, ISBN: 978-80-200-3198-3


Stejně jako se lidé snaží porozumět živé i neživé přírodě, která je obklopuje, pokoušejí se pochopit i samy sebe. Už samotná struktura jazyka podmiňuje používání souhrnných pojmenování, která nemusejí být vždy úplně přesná. Rozřazování věcí do různých kategorií a škatulek však usnadňuje orientaci v chaotickém světě a zjednodušuje komunikaci. Martin Rychlík si ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz