Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VČELY

Aktuální číslo

Dějiny do uší

Výstava „Pražské baroko“

Květen až září 1938
Tomáš PÁNEK – Miloslav NOVÁK (oba Český rozhlas)

BYLI TO KUNSTHISTORIKOVÉ, A ZEJMÉNA DĚJEPISCI spjatí s katolickým prostředím, kteří po roce 1918 usilovali o „rehabilitaci“ baroka jako významné a cenné epochy české historie. Na rozdíl od ofi ciální prvorepublikové koncepce dějin, jež vyzdvihovala husitsko-reformační a evangelicko-humanitní prvky a která v katolickém baroku často viděla jiráskovské „temno“, položili tito historikové důraz na umělecké hodnoty barokní kultury a na barokně-katolické kořeny českého národního obrození.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz