Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VČELY

Aktuální číslo

Československo

Životní prostředí v době státního socialismu

Teorie, plány a realita na Ostravsku
Nina PAVELČÍKOVÁ

Zhruba do poloviny padesátých let 20. století režim komunistického Československa, podobně jako režimy ostatních zemí sovětského bloku, podřizoval veškerý zájem o přírodní prostředí stalinskému plánu přeměny přírody. Ve střední Evropě sice nevznikala obrovská vodní díla jako v SSSR, důraz se kladl spíše na budování velkých staveb socialismu, které následně enormním způsobem zamořovaly životní prostředí ve svém širokém okolí. Na Ostravsku, jehož centrum se stalo ocelovým srdcem republiky, to znamenalo především ...

‣Více

Homo Slánský

Ideologie na cestě k teroru a popravišti
Jan CHADIMA

„Nikdy by nemohla jejich zrada dojít tak daleko, kdyby nebylo mne a mého vlivu. Dopustil jsem se také nejtěžších, nejhorších, nejhanebnějších zločinů ze všech obviněných. Zavinil jsem smrt Jana Švermy, ukládal jsem o život prezidenta. (…) Způsobil jsem strašné materiální škody československému lidu, brzdil jsem zvyšování jeho životní úrovně. Připravoval jsem strašlivý osud československému lidu, imperialistickou válku, zničení jeho samostatnosti, fašistickou diktaturu.“

Výše uvedená slova pronesl Rudolf Slánský, bývalý druhý nejmocnější ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz