Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Na věčné časy!?

Aktuální číslo

Vystavování dějin

„Komunistické haraburdí“

Artefakty ze sbírek stranických muzeí v současných expozicích
Bohumil MELICHAR – Tereza ARNDT

Pokus o socialistickou revoluci na přelomu čtyřicátých a padesátých let doprovázela nejen radikální změna v pohledu na žádoucí budoucnost Československa, ale také na jeho minulost. Nastupující řád budovaný aktivisty komunistické strany vyžadoval takový příběh národních dějin, který by jejich snažení ospravedlňoval. Za tímto účelem vznikaly vědecké instituce, na jejichž bedra byly položeny požadavky nejen na vědecké bádání levicově profilovaných výzkumných témat, ale také na popularizaci výsledků jejich práce formou srozumitelnou ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz