Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Na věčné časy!?

Aktuální číslo

Středověk

Legenda o horším v nás

Robert Ďábel
Martin NEJEDLÝ

Vyslechněte si, malí i velcí, co podivuhodného se přihodilo kdysi dávno, v dobách našich předků! Těmito slovy začíná příběh o strastiplné životní pouti muže, zrozeného z vůle satana a usilujícího uniknout z jeho osidel. Cituji z nejstaršího dochovaného rukopisu Roberta Ďábla, veršovaného románu ve středověké francouzštině. Je plný nádherných iluminací a koncem 13. století si jej objednal člen královské dynastie Kapetovců, nejspíš Karel z Valois, otec české královny Blanky. Jádro ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz