Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Na věčné časy!?

Aktuální číslo

Komenského mauzoleum v Naardenu

Komenského mauzoleum v Naardenu

Návrhy na leptané skleněné zástěny
Kateřina HOLEČKOVÁ

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 zaznívalo stále více hlasů volajících po opravě místa Komenského posledního spočinutí v nizozemském Naardenu. Valonský kostelík, kde byl učitel národů pohřben, se od roku 1821 používal ke světským účelům a jeho tehdejší stav tedy nenaplňoval požadavek na důstojné pietní místo. Roku 1929 tak došlo k otevření Komenského hrobu, vyzvednutí tělesných ostatků a jejich opětovnému slavnostnímu uložení. Posléze následovalo vyjednávání československé a nizozemské vlády, jehož výsledkem byla dohoda, že kostelík bude Československu přenechán současně s právem kapli vhodně upravit na pietní místo a Komenského památník, o který bude československý stát na vlastní náklady nadále pečovat a udržovat ho v dobrém stavu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz