Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Na věčné časy!?

Aktuální číslo

České stavovské povstání

Katolíci, exulanti a konvertité srdcem i ústy

Náboženská proměna českých zemí ve dvacátých letech 17. století
Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ

„Odešel jsem z města Slaného pro náboženství, nechtělť svoliti a katolickým býti. A toho času odešlo sousedův Slanských městských i předměstských 87, a všechněch všudy sousedův nádeníkův, řemeslníkův, žen i dětí jejich přes 310 osob, z nichžto někteří v půldruhým létě, někteří v dvou letech, když své nábytky utratili, k svýmu se vrátili a katoličtí byli.“

Slánský měšťan Daniel Vepřek strávil v exilu dva roky. Když se v létě 1628 ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz