Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Vícejazyčná literární krajina

Aktuální číslo

Vojenství

Ze Staroměstského rynku před Vídeň

Glosa o válce třicetileté a válkách proti Osmanům
Pavel BĚLINA

Letos jsme si připomněli 400. výročí první staroměstské exekuce jako neslavného konce českého stavovského povstání. Další staroměstská poprava se odehrála v roce 1633 jako důsledek nerozhodné bitvy u Lützenu, kterou Albrecht z Valdštejna málem ztratil kvůli zbabělosti několika důstojníků v čele s podplukovníkem Hofkirchenem. Jejich jednání frýdlantský vévoda náležitě potrestal… Ale zpět k roku 1621 a k tomu památnému rynku, jejž pamětliv buď český synku, jak praví píseň zakončená veršem ...

‣Více

Skupina historického šermu a vojenství Alt-Starhemberg Olmütz

Martin PARÁK

Uskupení Alt-Starhemberg Olmütz se snaží o rekonstrukci jednotky mušketýrů z období třicetileté války. Jejím cílem je přiblížit se co nejvěrněji – vzhledem, tábořením i bojem – vojenské jednotce tohoto období. Ztvárňuje pěší pluk založený generálfeldmaršálem Otto Christophem von Sparr během třicetileté války; jako jeden z mála pluků nebyl po válce rozpuštěn, ale roku 1655 dostal Sparr svolení k vytvoření nového pěšího pluku na základě stávající jednotky. Pluk se poté zúčastnil všech válek ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz