Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Šachy

Aktuální číslo

recenze

Mytologie Slovanů

Jiří DYNDA

Aleksander GIEYSZTOR

Mytologie Slovanů

přeložila Hana Komárková, Argo, Praha 2020, 430 s., 438 Kč, ISBN: 97880-257-3218-2


Stěžejní kniha polského historika Aleksandra Gieysztora vyšla původně roku 1982 v ediční řadě popularizačních prací a bohužel bez poznámkového aparátu. Navzdory tomu sklidila úspěch jako novátorská práce o slovanském náboženství. Gieysztor se v ní totiž pokusil nejen o syntézu dosavadního bádání, ale též o nový výklad předmětu pomocí kombinace historie, archeologie, kulturní antropologie a ...

‣Více

Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956

Ondřej HOLUB

Denisa NEČASOVÁ

Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956

NLN, Praha 2020, 240 s., 309 Kč, ISBN: 978-80-7422-688-5


Denisa Nečasová je autorkou poutavého titulu Nový socialistický člověk (Host, Brno 2018). V badatelské rovině se zde profilovala jako historička, jejímž záměrem je porozumět komunistickému revolučnímu narativu na základě jeho sebeprezentace, symbolů, jeho vlastního diskurzu. Patří tak k okruhu autorek a autorů, pro něž je klíčová analýza vlastní historicity komunismu – snaha o jeho ...

‣Více

Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století

David FRONK

Jan HÁLEK – Boris MOSKOVIČ

Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století

Academia, Praha 2020, 380 s., 350 Kč, ISBN: 978-80-200-3154-9


Pojem „Maffie“, zastřešující český (domácí) protihabsburský odboj, není zcela jednoznačný. O tom kniha přesvědčuje hned v úvodu, kdy se od čtenáře v podstatě žádá, aby zapomněl na jasné definice a plně se soustředil na dekonstrukci jednoho z mýtů československé historie. Takový přístup se zdá odvážný, ale vzbuzuje ...

‣Více

Mikulovice. Život na hraně

Petr CHARVÁT

Tereza JOŠKOVÁ – Michaela LANGOVÁ – Jan JÍLEK (eds.)

Mikulovice. Život na hraně

Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice 2020, 239 s., 489 Kč, ISBN: 978-80-87151-52-5


Obec Mikulovice, nacházející se pět kilometrů jižně od Pardubic, zkoumala skupina archeologických týmů z krajských, ústředních i zahraničních badatelských centrál. V této knize vydávají počet ze své mimořádně plodné badatelské činnosti. Autoři vedou čtenáře dlouhou a klikatou cestou východočeského pravěku od období prvních zemědělských obcí, počínajícího někdy ...

‣Více

Živé pochodně v sovětském bloku. Politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966–1989

Miroslav TOMEK

Petr BLAŽEK

Živé pochodně v sovětském bloku. Politicky motivované případy sebeupálení v letech 1966–1989

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 472 s., 500 Kč, ISBN: 978-80-88292-58-6


Petr Blažek se studiu případů sebeupálení nejen v Československu věnuje mnoho let. Již v roce 2008 vydal monografii o činu Ryszarda Siwiece Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí a podílel se také na velkoryse pojatém sborníku Jan Palach ’69, vydaném u příležitosti čtyřiceti ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz