Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Šachy

Aktuální číslo

Mytologie Slovanů

Mytologie Slovanů

Jiří DYNDA

Aleksander GIEYSZTOR

Mytologie Slovanů

přeložila Hana Komárková, Argo, Praha 2020, 430 s., 438 Kč, ISBN: 97880-257-3218-2


Stěžejní kniha polského historika Aleksandra Gieysztora vyšla původně roku 1982 v ediční řadě popularizačních prací a bohužel bez poznámkového aparátu. Navzdory tomu sklidila úspěch jako novátorská práce o slovanském náboženství. Gieysztor se v ní totiž pokusil nejen o syntézu dosavadního bádání, ale též o nový výklad předmětu pomocí kombinace historie, archeologie, kulturní antropologie a srovnávací religionistiky.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz