Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Nucené práce pro Říši

Aktuální číslo

recenze

Lov na Židy. Zrada a vražda v okupovaném Polsku

Jan LÁNÍČEK

Jan GRABOWSKI

Lov na Židy. Zrada a vražda v okupovaném Polsku

Přeložil Jan Krist, Academia, Praha 2019, 428 s., 405 Kč, ISBN: 978-80-200-2965-2


Jan Grabowski působí na univerzitě v kanadské Ottawě a je považován za akademickou autoritu ve výzkumu dějin holokaustu nebo šoa na území okupovaného Polska. Zaměřuje se na vztahy polského obyvatelstva k perzekuovaným Židům. V tomto směru je jeho nejnovější práce, původně vydaná v roce 2011 v polštině ...

‣Více

Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava. Místní iniciativy, centrální rozhodnutí, reakce Židů 1939–1945

Jan ŠPRINGL

Wolf GRUNER

Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava. Místní iniciativy, centrální rozhodnutí, reakce Židů 1939–1945

Přeložil Vladimír Čadský, Academia, Praha 2019, 469 s., 595 Kč, ISBN: 978-80-200-3005-4


Anotace na obálce českého vydání knihy Wolfa Grunera sděluje, že dle autora protižidovská politika byla nejen řízena z Berlína a určována okupanty, ale často ještě urychlována českou vládou nebo místními úřady, a že autor přináší první detailní analýzu důsledků pronásledování pro ...

‣Více

Umění řezničiny. Joseph Lister a temný věk viktoriánského lékařství

Tereza LIEPOLDOVÁ

Lindsey FITZHARRISOVÁ

Umění řezničiny. Joseph Lister a temný věk viktoriánského lékařství

Přeložila Alena Fry, Paseka, Praha 2019, 292 s., 369 Kč, ISBN: 978-80-7432-958-6


Jak napovídá lehce senzacechtivý název (v anglickém originálu z roku 2017 The Butchering Art), kniha seznámí čtenáře s onou částí historie lékařství, která je plná krve, bolesti a smrti. Popularizátorka a historička medicíny Lindsey Fitzharrisová za tento svůj debut oprávněně získala cenu PEN/E.O. Wilson Literary ...

‣Více

Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století

Miloš HAVELKA

Mikuláš ČTVRTNÍK

Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století

Argo – SOA v Praze, Praha 2019, 380 s., 398 Kč, ISBN: 978-80-257-2809-3


Monografie Mikuláše Čtvrtníka sestává ze šesti tematicky odlišně zasazených kapitol. První z nich je věnována rekonstrukci tzv. „duchových dějin“ v pojetí Zdeňka Kalisty, který je v knize představen jako jejich přední reprezentant. Zprostředkování jeho koncepce má tvořit jakousi foucaultovskou „folii“ výkladů celé knihy, od ...

‣Více

Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989

Vítězslav SOMMER – Jaromír MRŇKA – Matěj SPURNÝ

Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989

ÚSD – NLN, Praha 2019, 296 s., 269 Kč, ISBN: 978-80-7422-684-7


Výzkum expertů přináší nový pohled na dějiny státního socialismu – i období po něm. Ukazuje kontinuity v převládající racionalitě, legitimizacích i osobních kariérách. Neopouští zcela tradiční milníky typu 1968 či 1989, ale dává jim nový smysl a oslabuje jejich domněle osudový význam. Politické převraty mění ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz