Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Nucené práce pro Říši

Aktuální číslo

Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989

Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989

Vítězslav SOMMER – Jaromír MRŇKA – Matěj SPURNÝ

Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989

ÚSD – NLN, Praha 2019, 296 s., 269 Kč, ISBN: 978-80-7422-684-7


Výzkum expertů přináší nový pohled na dějiny státního socialismu – i období po něm. Ukazuje kontinuity v převládající racionalitě, legitimizacích i osobních kariérách. Neopouští zcela tradiční milníky typu 1968 či 1989, ale dává jim nový smysl a oslabuje jejich domněle osudový význam. Politické převraty mění mnohé, ale moderní moc (a pro vědostředný marxismus to platí dvojnásob) potřebuje expertizu. Jednotlivého experta může rozdrtit, ale vůči expertům jako sociální skupině je bezmocná.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz