Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Nucené práce pro Říši

Aktuální číslo

TÉMA: Nucené práce pro Říši

TÉMA: Nucené práce pro Říši

Totální nasazení 1939–1945

Chronologie

19. 1. 1939 mezivládní dohoda mezi Česko-Slovenskem a Německem o najímání českých dělníků na práci do Říše

23. 3. 1939 v protektorátu Čechy a Morava zahájen nábor pracovních sil pro německý průmysl

25. 7. 1939 v protektorátu zavedena pracovní povinnost pro všechny muže ve věku 16 až 26 let březen 1941 Organisation Todt zahájila v protektorátu nábor pro práce na opevnění

4. 5. 1942 podle nařízení protektorátní vlády mohla být každému práceschopnému obyvateli přikázána práce v Německu

červen 1942 podle nařízení generálního zmocněnce pro pracovní nasazení Fritze Sauckela mělo být do Německa z protektorátu měsíčně odesláno 11 000 dělníků

8. 8. 1942 protektorátní vláda umožnila povolávání Čechů do polovojenské organizace Technische Nothilfe

16. 9. 1942 pro potřeby pracovního nasazení vyšlo nařízení o vypracování seznamů mužů a žen ročníků 1921 a 1922

10. 11. 1942 podle nového nařízení se nábor pro nasazení v Německu rozšiřoval i na ročníky 1918, 1919 a 1920

září 1943 do Německa odjelo 2000 studentů průmyslových škol, kteří byli v rámci „výrobní praxe“ nasazeni na odstraňování následků bombardování

září 1943 zahájení registrace ročníku 1924, který měl být po zaškolení v Německu nasazen v leteckém průmyslu v protektorátu

31. 3. 1944 počet českých dělníků v Říši dosáhl svého maxima: od března 1939 bylo do Německa odesláno 420 224 českých dělníků

6. 12. 1944 úřad říšského protektora rozhodl o nasazení mužů ročníků 1921–23 pracujících v zemědělství na zákopové práce v Dolním Rakousku

9. 2. 1945 československá exilová vláda vydala směrnici o vydávání repatriačních víz pro tzv. zavlečené osoby

květen 1945 zahájení repatriace československých občanů zavlečených do Německa a dalších okupovaných území

Podle Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války, Praha 2004, s. 89–90.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz