Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Nucené práce pro Říši

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Kutná Hora a husitství

Kutná Hora a husitství

konference

Dačického dům, Kutná Hora www.soapraha.cz


Těžko by se v českých zemích hledalo město, městečko či vesnice, jichž by se nijak nedotkla dynamická a dramatická léta husitské revoluce. Druhé nejvýznamnější město království, stříbronosná Kutná Hora, hrálo v dějinách hnutí zásadní roli pochopitelně především kvůli zásobám drahého kovu a zde fungujícím mincovnám. Město zažilo nejprve metání kališníků do opuštěných šachet a pobyt dvora Zikmunda Lucemburského ...

‣Více

Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550

Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550

výstava

Muzeum východních Čech v Hradci Králové www.muzeumhk.cz


Téměř veškeré prostory nově zrekonstruované výstavní budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové zaplnila unikátní výstava, která poprvé v novodobé historii představuje ucelený pohled na bohatství tohoto regionu v období od posledních Přemyslovců až do konce vlády jagellonské dynastie.

...

‣Více

Za volební právo žen!

Za volební právo žen!

výstava

Národní památník na Vítkově www.nm.cz


Dne 29. února 1920 schválilo československé Národní shromáždění ústavu tehdy nového státu, která uzákonila všeobecné volební právo žen. Zakončilo se tak mnohaleté úsilí českých ženských aktivistek o právo žen volit a být voleny. A právě příběh tohoto emancipačního boje vypráví malá panelová výstava v Národním památníku na Vítkově.

...

‣Více

KOMenský v KOMiksu

KOMenský v KOMiksu

výstava

Národní pedagogické muzeum a knihovně J. A. Komenského, Praha www.npmk.cz a www.comenius350.cz


Výstava s interaktivními prvky představuje životní příběh a dílo „učitele národů“ prostřednictvím sekvencí kreslených obrázků s texty v bublinách. Komiksového zpracování Komenského života se ujala autorská dvojice Klára Smolíková (spisovatelka, scenáristka a lektorka) a Lukáš Fibrich (komiksový ilustrátor).

...

‣Více

Židovská literatura a kultura ve střední Evropě

Židovská literatura a kultura ve střední Evropě

sympozium

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci www.strednievropa.webnode.cz


V Olomouci se uskuteční 10. ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy. Jubilejní setkání se bude věnovat literární tvorbě židovských autorů a obecně židovské umělecké tvorbě a kultuře, která se po staletí rozvíjela na území střední Evropy a nepochybně podstatnou měrou spoluutvářela specifika a současně i diference středoevropského prostoru.

...

‣Více

Krásné madony

Krásné madony

výstava

Národní galerie v Praze, klášter sv. Anežky České www.ngprague.cz


Národní galerie v Praze otevřela jen několik dní před Vánoci výstavu salcburských madon takzvaného krásného slohu. V jeho pojetí jsou krása a harmonický půvab nejen vnějšími znaky působícími na estetické cítění diváka, ale také nositeli teologických významů.

...

‣Více

Acta 60. Od Zpravodaje k Actům

Acta 60. Od Zpravodaje k Actům

mezinárodní konference

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Ústav pro jazyk český AV ČR https://kcj.osu.cz/acta60cs/


V letošním roce oslaví časopis Acta onomastica šedesát let od svého vzniku. Byl založen v roce 1960 jako Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, později vycházel pod názvem Onomastický zpravodaj. Časopis dodnes patří k nejprestižnějším evropským periodikům, která se věnují výzkumu vlastních jmen.

...

‣Více

Babiččina Barunka

Babiččina Barunka

výstava

Regionální muzeum v Litomyšli www.rml.cz


V Litomyšli probíhá výstava připomínající letošní 200. výročí narození Boženy Němcové. Spisovatelka v Litomyšli během svého života pobývala dvakrát – poprvé mezi lety 1839 a 1840 (porodila zde druhého syna Hynka), podruhé na sklonku života v roce 1861, kdy s tiskařem Antonínem Augustou připravovala druhé vydání svého nejproslulejšího románu Babička.

...

‣Více

Svět středověkých her

Svět středověkých her

výstava

Západočeské muzeum v Plzni www.zcm.cz


Putovní výstava zpřístupněná na konci ledna v Plzni nabízí interaktivní a hravé poznání dějin vrcholně a pozdně středověké každodennosti. Představuje způsoby, jakými dospělí i děti trávili volný čas a jakými prostředky se bavili – v rodinném kruhu, na ulici či v jiném veřejném prostoru.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz