Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Nucené práce pro Říši

Aktuální číslo

Židovská literatura a kultura ve střední Evropě

Židovská literatura a kultura ve střední Evropě

Židovská literatura a kultura ve střední Evropě

sympozium

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci www.strednievropa.webnode.cz


V Olomouci se uskuteční 10. ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy. Jubilejní setkání se bude věnovat literární tvorbě židovských autorů a obecně židovské umělecké tvorbě a kultuře, která se po staletí rozvíjela na území střední Evropy a nepochybně podstatnou měrou spoluutvářela specifika a současně i diference středoevropského prostoru.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz