Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Božena Němcová

Aktuální číslo

Historik na cestách

U sloupu na Křížovém mysu

Jan KLÍMA

OBROVSKÉ ROZMĚRY AFRIKY odhalili Evropanům až kapitáni, které portugalský princ Jindřich Mořeplavec (1394–1460) posílal obchodovat s Guineou (západní Afrikou). Teprve pevnost São Jorge da Mina (Elmina) postavená roku 1482 na březích dnešní Ghany umožnila pokračovat k jihu. Z Miny doplul Diogo Cão koncem roku 1482 do ústí řeky Kongo. Král Jan II. (1481–1495) se zaradoval, že jeho námořní velitel objevil průjezd světadílem k bájné říši křesťanského kněze Jana ...

‣Více

Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců

Vlasta KORDOVÁ

Vojtěch KYNCL

Bestie. Československo a stíhání nacistických zločinců

NLN, Praha 2019, 744 s., 594 Kč, ISBN: 978-80-7422-668-7


Problematiku stíhání nacistických zločinců lze považovat za jeden z mnoha dokladů toho, jak krátkozraké je nahlížet na rok 1945 jako na rok nula. Přesto bývá poválečná éra nejčastěji vnímána jakožto moment zrodu nové dějinné etapy, v níž už nehrálo žádnou roli to, co se událo v předchozích šesti letech. Knihu Vojtěcha Kyncla můžeme ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz